Ungdata pluss-konferanse

KORUS sør

Sted:
Universitetet i Sørøst-Norge – campus Porsgrunn
Adresse:
Kjølnes Ring 56 Porsgrunn 3918
Dato:
tor. 30 nov. 2023.
Tidspunkt:
09:30 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
24.11.2023

Våren 2023 gjennomførte 21 kommuner i Vestfold og Telemark Ungdata pluss-undersøkelsen. Ungdata pluss er et nytt forskningsregister om fritid, livskvalitet og sosial ulikhet, og alle elever på 5.–7. trinn i fylket ble invitert til å delta. Elevene skal følges fra skolealder til de blir voksne. Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om barn og unges liv i Vestfold og Telemark fra 10-års alder til de er voksne, og å finne ut mer om sammenhenger mellom fritidsvaner, livskvalitet og helse og hvordan levekår i de yngre årene påvirker oss som voksne.

Den 30. november inviterer Vestfold og Telemark fylkeskommune, KORUS Sør og Universitetet i Sørøst-Norge til konferanse, hvor vi ser på noen resultater fra undersøkelsen, og hvordan dataene kan anvendes til nytte for kommunene.

Målsetting for dagen er å presentere funn fra Ungdata pluss-undersøkelsen i Vestfold og Telemark, gi kompetanseheving på relevante tema fra undersøkelsen og skape engasjement med tanke på neste gjennomføring.

Målgruppe:
Kommunekontakter og skolekontakter for Ungdata pluss, rektorer, politikere og andre som jobber med barn og unge i kommunene eller i fylkeskommunen i Vestfold og Telemark. 

Påmeldte deltakere som ikke møter eller melder seg av etter 15. november uten gyldig begrunnelse, vil bli belastet de faktiske kostnadene for konferansen. 

Se program her

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no