Program Ungdata pluss-konferanse 30. november

Bilde av barn i forskjellige settinger. Ungdata pluss


09.30-09.35 Velkommen! Ved Anne-Cathrine Utsigt, KORUS sør

09.35-10.30 Om Ungdata pluss, og hovedfunn fra undersøkelsen, v/ Mona Kluck og Mari K. N. Espetvedt, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Asle Bentsen og Ingvild Vardheim KORUS sør

10.30-10.45 Pause

10.45-11.45 Endringer i barn og unges fritid, og refleksjoner rundt sosial bærekraft i oppvekst og utdanning, v/ Kristoffer Chelsom Vogt, Universitetet i Bergen

11.45-12.30 Lunsj

12.30-13.15 Digital fritid - lek, læring, lidenskap og lidelse v/ Øystein Bjørke Olsen, KORUS øst

13.15-13.30 Pause

13.30-14.40 Dypdykk i utvalgte temaer fra Ungdata pluss-undersøkelsen, v/ Universitetet i Sørøst-Norge:

  • Organisert fritid og livskvalitet blant barn og unge i Vestfold og Telemark, ved Catherine A. N. Lorentzen
  • Forskjellig mønster i digital fritidsbruk og livskvalitet, ved Lars Bauger
  • Tilrettelegging av spørreskjemaundersøkelse for å sikre at flere med funksjonsnedsettelser kan delta, ved Christian Møller-Skau og Elisabeth Gulløy
  • Undervisningsressurs med «lokale» resultater fra undersøkelsen, ved Lars Bauger

14.30-14.40 Beinstrekk

14.40-15.00 Oppsummering av dagen og veien videre for Ungdata pluss, v/ Anders Bakken, NOVA, Oslo Met

15.00 Takk for i dag!

Publisert: 21. sep. 2023