Rusfaglig forum

KORUS Bergen

Sted:
Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Adresse:
Dreggsallmenningen 1 Bergen 5003
Dato:
tor. 12 des. 2024.
Tidspunkt:
10:00 - 15:30
Prisoversikt
Egenandel: 300 kr.
Påmeldingsfrist
21.11.2024

«Å gjøre Håp» – Rusfaglig forum 2024 

Vi ønsker velkommen til Rusfaglig forum! Tema for årets forum er: Håpets betydning i arbeid med rus og psykisk helse, med blikk på virksomme tiltak. 

Program kommer. 

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no