Rusarbeid i skolen Dag 3

KORUS nord

Adresse:
Scandic Ishavshotell Fredrik Langes gt. 2 9008 Tromsø
Dato:
tor. 30 nov. 2023.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
20.11.2023

Målgruppe:
Tromsø kommune og Troms fylke.
Ansatte i ungdoms- og videregående skoler som arbeider som; lærere, miljøarbeidere, rådgivere, sosiallærere, helsesykepleiere og avdelingsledere.

Dette er 3. dag av 5 opplæringsdager.
Opplæring av skolens ansatte i å forebygge, fange opp og hjelpe elever som står i fare for å utvikle problemer knyttet til bruk av rusmidler.

a)   trygge skolenes arbeidsprosesser i å møte problematisk bruk av rusmidler hos elever

b)  sette skolene og ansatte (en person eller et team) i stand til å fange opp problematisk bruk av rus, og gjennomføre konkrete tiltak så tidlig som mulig

c)   gjøre det lettere for elever, foresatte og lærere å ta kontakt ved bekymring for egen eller medelevers problematiske rusmiddelbruk

d)  sikre gode overganger for utsatte elever knyttet til problematisk rusbruk mellom skolenivå og trinn

Aktuelle tema i opplæringen

  • Utvikling og trender når det gjelder ungdom og bruk av rus (Ungdata)
  • Årsaker til bruk av rus. Identifisering av risiko og beskyttelsesfaktorer knyttet til utvikling av rusmiddelbruk
  • Ulike rusmidler og hvordan de påvirker eleven
  • Bruk av metoden motiverende intervju (MI) i samtaler med elever. Relasjonsbygging mot utsatte elever
  • Rolleavklaringer. Skolen skal ikke behandle problemet, men gjennomføre systematisk arbeid med å identifisere, oppdage og følge opp barn, unge og foresatte. Juridiske dilemmaer og utfordringer, taushetsplikt og opplysningsplikt
Program

09.00 - 09.05             Velkommen og program for dagen.

09.05 - 09.45              Erfaringsdeling – praksisfortelling. André Rondestvedt, KORUS Nord               

09.45 - 10.15             Å bygge gode relasjoner med utsatte elever. André Rondestvedt, KORUS Nord

10.15 - 10.30              Pause

10.30 - 11.30              Kommunikasjonsferdigheter og strategier i Motiverende samtale med ungdom. André Rondestvedt og Turi Enoksen, KORUS Nord

11.30 – 12.15               Lunsj

12.15 – 14.15              Kommunikasjonsverktøy i motiverende samtale med ungdom. Turi Enoksen, KORUS Nord

14.15 - 14.30              Pause

14.30 – 15.15             Kokain som rusmiddel. André Rondestvedt KORUS Nord

15.15 – 15.30             Presentasjon av arbeidsoppgave 3), samtale med ungdom, mellom samling dag 3 og 4, og skriving av logg. André Rondestvedt og Turi Enoksen, KORUS Nord  

Praktiske opplysninger

Kurset er gratis.
Utgifter knyttet til undervisning, undervisningsmateriale, lunsj og eventuelle utgifter til leie av undervisningslokale, hvis ikke skolenes arealer kan benyttes, dekkes av KoRus-Nord.

KoRus-Nord dekker ikke utgifter i forbindelse bruk av vikarer for ansatte på kursdagene, vi dekker heller ikke reise/opphold.

Dersom du ikke har anledning til å delta på kurset, ber vi deg gi beskjed til oss så snart som mulig. Bruk e-post: post@korusnord.no

Program

Kommer

Foredragsholdere