FULLTEGNET! Rus og vold fagdag

KORUS sør

Adresse:
Strandpromenaden 9 Sandefjord 3208
Dato:
ons. 19 apr. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr

Send en mail til hanne.kvammen@korus-sor.no for å sette deg på venteliste. 

Årlig anmeldes om lag 35 000 voldssaker i Norge. Mellom 25 og 50 % av disse er relatert til rus, særlig alkohol. Mørketallene er store.
250 000 blir utsatt for vold eller trusler om vold. Både utøvere og de som er utsatt for vold bør få hjelp.
Denne dagen ønsker vi å spre ny kunnskap og dele nyttige verktøy. Brukere og behandlere inviterer oss inn i historier fra virkeligheten. Og gjennom å se rus, vold, psykisk helse og stress mer i sammenheng så ønsker vi å bidra til at deltakerne får nyttig påfyll og drar engasjerte hjem. Slik at enda flere får hjelp som nytter.

Så hvordan jobber vi med vold, og med rus? Hvordan skal vi forstå det, hvordan kan vi jobbe tryggere og hva gjør det med oss?

Kurset arrangeres i samarbeid med RVTS Sør og Kompetanseutvikling rus og vold

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no