Rus- og psykisk helsekonferansen 2024

KORUS Stavanger

Sted:
Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Adresse:
Olav V s gate 3 Stavanger 4005
Dato:
tir. 26 nov. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Rabattert dagpakke (de 130 første deltagerne): 400 kr.
Full dagpakke (resterende deltagere): 725 kr.
Påmeldingsfrist
08.11.2024

Velkommen til årets utgave av Rus- og psykisk helsekonferansen. 

Årets tema er «behandling, samarbeid og selvbestemmelse – får vi det til?». 

Målgruppen for Rus- og psykisk helsekonferansen er alle som møter unge og voksne i sitt arbeid i spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner, barnehage, skole, NAV, barnevernstjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

Konferansen arrangeres av KORUS Stavanger, Statsforvalteren og A-larm. 

De 130 første deltagerne får «rabattert dagpakke» til 400 kroner. Denne påmeldingskategorien blir låst ved 130 påmeldte, og resterende deltagere må velge «full dagpakke» til 725 kroner.


PROGRAM: 

Klokken 09.00 – 09.45: Registering og kaffe 

Klokken 10.00 – 10.10: Åpning
Marianne Cook Pierron er daglig leder Huset i Bergen. Hun åpner og rammer inn konferansen for oss. 

Klokken 10.10-10.30: Hva er nytt på feltet? v/ Statsforvalteren i Rogaland 
Seniorrådgiver og fagleder Sita Grepp orienterer oss. 

Klokken 10.30 – 11.00: Hva sier tallene om rus- og psykisk helsesituasjonen i Rogaland?
Seniorrådgiver Sven Gustafsson fra KORUS Stavanger presenterer de nyeste Brukerplan-resultatene. 

Klokken 11.00 – 11.15: Pause 

Klokken 11.15 – 12.00: Felles innlegg fra bruker- og pårørendeorganisasjoner
Foreningen for human ruspolitikk (FHR), Nasjonalt forbund for folk i LAR (proLAR Nett), En landsdekkende brukerorganisasjon (RIO), Bruker- og pårørende organisasjon (A-larm), Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP). 

Klokken 12.00 – 12:30: Farlige personer, et hinder for psykisk helsehjelp? 
Erlend Frafjord har over flere år fulgt noen av «Norges farligste» og skrevet bok. Forvaringsdømte i fengsel kan ha behov for hjelp i spesialisthelsetjenesten. Under konferansen skal Frafjord si noe om problemstillingene og hvordan det kan gå. 

Klokken 12.30 – 13.30: Lunsj 

Klokken 13.30 – 14.00: Er stigma og diskriminering en årsak til manglende samarbeid om helsehjelp?
Eivind Digranes fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) forteller om rusmiddelbrukeres erfaringer med helsetjenesten.   

Klokken 14.00 – 14.30: Meir diagnostikk løyser ikkje problema
Kontekst og livssoge er viktigare for hjelpa enn utgreiing og klassifikasjon. V/ Trond Aarre, spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin 

Klokken 14.30 – 14.45: Pause 

Klokken 14.45 – 15.15: Hvordan ser framtiden ut for rus- og psykisk helsefeltet og hva er løsningene? 
V/ Ellen Hoxmark, medlem av Helsepersonellkommisjonen og leder av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), NTNU Samfunnsforskning.

Klokken 15.15 – 15.30: Underholdningsinnslag med budskap
June kommune (Jan Rune Holdhus), «Stasministeren», avslutter dagen og ønsker oss vel hjem. 

OBS: Påmeldingen er bindende og det gis ingen refusjon ved manglende oppmøte og/eller avmelding etter påmeldingsfristen.

Vi gjør også oppmerksom på at det dessverre ikke er mulig å betale med faktura – kun kredittkort. Dette er skattefritt.

Kontaktperson for arrangementet:
Bjørn Roar Vagle
bjorn.roar.vagle@sus.no
907 63 640