ROP konferanse

KORUS Bergen

Adresse:
Sigurds gate 6 Bergen 5015
Dato:
tor. 19 okt. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 200 kr.

Pasienter med samtidig alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse er en pasientgruppe som det har vært vanskelig å gi et helhetlig godt behandlingstilbud. Dette er påpekt i ulike rapporter og tilsyn over mange år og denne gruppen er løftet frem som en av fire prioriterte pasientgrupper i siste nasjonale sykehusplan. 

I Helse Bergen har man siden 2019 gjort et omfattende arbeid for å etablere tiltak som kan bedre behandlingstilbudet for denne pasientgruppen. Tiltakene er nå i stor grad implementert og har gått inn i linje i helseforetaket.  Et av tiltakene er en årlig ROP-konferanse i helseregionen som vi herved har gleden av å invitere til. 


Vi har et spennende program som inkluderer blant annet brukermedvirkning og behandlingstiltak og integrering av ROP pasienter i det eksisterende tjenestetilbudet. Det vil bli presentert faglige bidrag og erfaringer fra fagpersoner både fra egen region og andre helseforetak. 

Vi ser frem til en faglig stimulerende dag sammen med engasjerte fagpersoner. 

 

Program ROP konferanse 


0900-0915 Åpning – kulturelt innslag  

0915-945 Åpning. Status ROP-arbeid i Helse Bergen, Thomas Haug, Psykologspesialist/ PhD ved KORUS/ROP-enheten i Helse Bergen. 

0945-1015 Integrert behandling og miljøterapi i ROP-posten. Emma Jones, psykologspesialist og Margrethe Wang, erfaringskonsulent, ROP posten 

1015-1030 Pause  

1030-1130 Samskaping i Vest: Med brukernes stemme som utgangspunkt for samskapende endring i helse og velferdstjenestene for psykisk helse og rus.  Trude Senneseth, PhD kandidat HVL, psykologspesialist/ Programansvarlig Samskaping i Vest, Haukeland Universitetssjukehus 

1130-1215 Lunsj  

1215- 1330 Integrated treatment of dual disorders. Why and how? Kim Mueser, Klinisk psykolog og professor i psykiatri ved The Geisel School of Medicine at Dartmouthl, USA  

1345-1400 Pause  

1345-1430 Brukermedvirkning, hvordan bruke brukermedvirkere hensiktsmessig på system-, gruppe- og individnivå? Marianne Cook Pierron, erfaringskonsulent i LAR, Helse Bergen. 

1430-1445 Pause  

1445-1515 LAR og ROP– samhandling og samarbeid om LAR-pasienter.  Zainab Alibhai - overlege i LAR. Spesialist i rus og avhengighetsmedisin  

1515-1545 Ulike perspektiver på traume, rus og psykose. Guro Sørvik- psykologspesialist i LAR og Irene Tvedt - teamleder for LAR  

1545-1600 Avslutning 

 

Foredragsholdere:  

 

Kim T Mueser, PhD er klinisk psykolog og professor ved senter for psykiatrisk rehabilitering, Boston Universitet, USA og professor ved avdeling for psykiatri ved The Geisel School of Medicine at Dartmouthl, New Hampshire, USA. Han har jobbet både som kliniker og forsker innen behandling av mennesker med samtidig rus- og psykiske helseproblemer, psykoedukasjon, psykiatrisk rehabilitering for ulike tilstander, IMR og behandling av PTSD.  Han har forfattet et stort antall vitenskapelige artikler, fagbøker og behandlingsmanualer, inkludert "Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser" fra 2003 som er en klassiker innen feltet behandling av ROP lidelser. Mueser er også en hyppig brukt foreleser både internasjonalt og i Norge.   


Konferansen strømmes og du kan melde deg på via lenken her:  

https://vimeo.com/webinars/events/f91a2977-2d6d-441d-a56f-ad12a1ce0eb8 

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no