ROP konferanse

KORUS Bergen

Adresse:
Sigurds gate 6 Bergen 5015
Dato:
tor. 19 okt. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 200 kr.

Pasienter med samtidig alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse er en pasientgruppe som det har vært 

vanskelig å gi et helhetlig godt behandlingstilbud. Dette er påpekt i ulike rapporter og tilsyn over mange år og denne gruppen er løftet frem som en av fire prioriterte pasientgrupper i siste nasjonale sykehusplan.

I Helse Bergen har man siden 2019 gjort et omfattende arbeid for å etablere tiltak som kan bedre 

behandlingstilbudet for denne pasientgruppen. 

Tiltakene er nå i stor grad implementert og har gått inn i linje i helseforetaket.

Et av tiltakene er en årlig ROP konferanse i helseregionen som vi herved har gleden av å invitere til.

Vi har et spennende program som inkluderer blant annet brukermedvirkning og behandlingstiltak og integrering av ROP pasienter i det eksisterende tjenestetilbudet. Det vil bli presentert faglige bidrag og erfaringer fra fagpersoner både fra egen region og andre helseforetakVi ser frem til en faglig stimulerende dag sammen med engasjerte fagpersoner.Program 1. 09.00 – 09.15             
 2. Åpning – kunstnerisk innslag.
   • 09.15 – 09.45             
   • Status for integrert behandling ROP. Utfordringsbilder, gode eksempler. v/ Kristian Oldieck.
 3. 10.00 – 10.45             
 4. Integrert behandling og miljøterapi i ROP-posten v/ Emma Jones, psykologspesialist og Cecilie Wilde, spesial vernepleier. 

  11.00 -12.00 
                          • Samskaping i Vest: med brukernes stemme som utgangspunkt for samskapende endring i helse og velferdstjenestene for psykisk helse og rus Trude Senneseth PhD kandidat HVL, psykologspesialist/ Programansvarlig Samskaping i vest, Haukeland Universitetssjukehus.
 5. 12.00 – 12.45             
 6. Lunsj.
 7. 12.45 – 13.30             
  • Brukermedvirkning, hvordan bruke brukermedvirkere hensiktsmessig på system- ,gruppe- og individnivå?  
  • v/ Marianne Pierron og Anne Hammer.
 8. 13.45 – 14.30             
 9. LAR og ROP– samhandling og samarbeid om LAR-pasienter. v/ Zainab Alibhai - overlege i LAR. Spesialist i rus og avhengighetsmedisin
 10. 14.45 – 15.15             
 11. Ulike perspektiver på traume, rus og psykose. 

  v/ Guro Sørvik- psykologspesialist i LAR og Irene Tvedt - teamleder for LAR Nesttun

 12. 15.15  – 15.30             
 13. Avslutning. 
Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no