Thomas Haug

KORUS Bergen

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber mye med problemstillinger knyttet til integrasjon av fagfeltene rus og psykisk helse gjennom kurs, veiledning og nettverksarbeid. Er spesielt opptatt av tiltak for å heve kompetanse og samhandling mellom ulike tjenestesektorer i arbeid med pasienter med samtidige rus og psykisk helse problemer. I tillegg er jeg ansvarlig FoU arbeid ved senteret og kan kontaktes ved spørsmål om planlegging og evaluering av prosjektarbeid.

  • Arbeidsområder
  • • Forskning og utvikling
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi med nær 20 års erfaring fra klinisk arbeid i Tverrfaglig spesialisert behandling og psykisk helsevern, både poliklinisk og på sykehus. Jeg har også en bakgrunn fra forskning med en PhD tilknyttet arbeid om behandling av mennesker med angstlidelser.