Pårørendekveld: nettverksmøte og dets muligheter

KORUS midt

Adresse:
Schwachs gate 3 7030 Trondheim
Dato:
ons. 24 jan. 2024.
Tidspunkt:
18:00 - 20:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Standard: 0 kr

NB: arrangementet er utsatt til den 24.01.2014

Lærings- og mestringssenteret ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin på St. Olavs hospital inviterer til pårørendekveld med fokus på nettverksmøte og dets muligheter.

I det sosiale nettverket rundt et menneske med rusutfordringer finnes ofte viktige personer som kan bidra i rehabilitering..

I et nettverksmøte bestemmer hovedpersonen selv hvem som skal delta og hva temaet skal være. Møtet ledes av én eller to fagpersoner med kompetanse innen nettverksmøteledelse. Man vektlegger respekt og lydhørhet for alle deltakere. Et sentralt prinsipp er at alle bidrar likeverdig med sin kompetanse og erfaring; med andre ord, ingen er mer "ekspert" enn andre. Hensikten med møtet er å utforske ressursene i nettverket for å støtte og hjelpe hovedpersonen.

Du kan lese mer om nettverksmøter her

Kontaktperson for arrangementet:
Roar Bakken
roar.bakken@stolav.no
+4793445884