Pårørendekurs: Rus i et familie- og generasjonsperspektiv

KORUS midt

Adresse:
Lærings- og mestringssenteret KORUS Midt Schwachs gate 3 7030 Trondheim
Dato:
tor. 19 okt. 2023.
Tidspunkt:
17:00 - 19:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk og digitalt
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr
Påmeldingsfrist
18.10.2023

Rus og psykiske vansker rammer hele familien. Pårørende får ofte flere roller som kan medføre belastninger og fare for helseskader. Det kan være vanskelig å se sine egne behov når en av våre nære sliter. Rus og psykiske vansker kan også virke inn på andre arenaer som arbeidssituasjonen, vennekrets, nabolag osv.

Kurset går over fire kvelder fra kl. 17:00-19:00, og er for deg over 18 år som kjenner seg berørt av en annens rusproblem eller av noen som sliter med sin psykiske helse. Kurset er gratis og kan være et tilbud til både partnere, foreldre, voksne barn, andre familiemedlemmer, venner, kollegaer, naboer og andre.

Photo of a young woman with autumn leaves

Kurskveld 3:

  • Torsdag 19. oktober kl. 17:00 - 19:00
  • Tema: Rus i et familie- og generasjonsperspektiv

Hvordan er det å vokse opp med forelder eller søsken med rus og psykiske vansker? Hva kan gjøres for å begrense belastninger hos barn og søsken når familiemedlemmer sliter med denne problematikken? Hvilke konsekvenser kan det ha å vokse opp med disse belastningene, og hvordan kan dette bearbeides som ung eller voksen?

Denne kvelden vil Elisabeth Johnsen Gjetøy dele av sin historie om å vokse opp med en mamma som var alkoholiker. Elisabeth jobber som mestringsveileder hos oss ved Lærings- og mestringssenteret. Hun er utdannet sykepleier og har jobbet mange år i rusfeltet. Hun vil lede kvelden sammen med Lisbeth Lorentzen, veileder ved NKS Veiledningssenter. Hun er utdannet barnevernspedagog med videreutdanninger i psykososialt arbeid med barn og i familieterapi. Hun har jobbet mange år i rusfeltet, både i spesialisthelsetjenesten og barne- og familietjenesten i Trondheim kommune.

Elisabeth og Lisbeth vil gi oss et innblikk i hvor viktig det er å ha fokus på å bryte uheldige familiemønster, blant annet for å forebygge at rus går i arv. Med sin unike og fine kompetanse vil disse damene lose oss igjennom en inspirerende kveld.

Vi serverer kaffe/te og frukt. Velkommen skal du være!

Vi holder til i lokalene til LMS (KORUS Midt), Schwachs gate 3 / BYGG B i Klostergata 48 (like ved Coop Prix på Øya).

Dersom du ikke bor i Trondheim, har du likevel mulighet for å bli med oss. Meld deg på, og vi vil sende deg teams-lenke slik at du kan være med digitalt.

Ansvarlig for arrangementet er Lærings- og mestringssenteret (KORUS Midt) ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital. Dersom du har spørsmål til arrangementet, eller er usikker på om du er i målgruppen, ta kontakt med Lena Sørensen: tlf. 95239965 / lena.sorensen@stolav.no.

Alle kurskvelder:

Kontaktperson for arrangementet:
Lena Sørensen
lena.sorensen@stolav.no
95239965