Pårørendekurs: Muligheter og begrensninger i møte med hjelpeapparatet - pårørendes rettigheter

KORUS midt

Adresse:
Lærings- og mestringssenteret KORUS Midt Schwachs gate 3 7030 Trondheim
Dato:
tor. 12 okt. 2023.
Tidspunkt:
17:00 - 19:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk og digitalt
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr
Påmeldingsfrist
11.10.2023

Rus og psykiske vansker rammer hele familien. Pårørende får ofte flere roller som kan medføre belastninger og fare for helseskader. Det kan være vanskelig å se sine egne behov når en av våre nære sliter. Rus og psykiske vansker kan også virke inn på andre arenaer som arbeidssituasjonen, vennekrets, nabolag osv.

Kurset går over fire kvelder fra kl. 17:00-19:00, og er for deg over 18 år som kjenner seg berørt av en annens rusproblem eller av noen som sliter med sin psykiske helse. Kurset er gratis og kan være et tilbud til både partnere, foreldre, voksne barn, andre familiemedlemmer, venner, kollegaer, naboer og andre.

Photo of a young woman with autumn leaves

Kurskveld 2:

  • Torsdag 12. oktober kl. 17:00 - 19:00.
  • Tema: Muligheter og begrensninger i møte med hjelpeapparatet - Pårørendes rettigheter.

Det kan ofte være vanskelig å orientere seg i all tilgjengelig informasjon om hvilke rettigheter du har som pårørende og hvilke offentlige behandlings- og rehabiliteringstjenester som finnes. Når livet blir utfordrende kan det bli desto vanskeligere. Vi har vært så heldige å få med oss representanter, både fra spesialisthelsetjenesten og fra Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP). De vil fortelle oss om pårørendes rettigheter og gjennom kvelden gi oss noen historier og tilføre oss kunnskap som kan hjelpe oss i hverdagen som pårørende.

Kirsten Kilnes er leder i LPP Trøndelag og vil denne kvelden bidra med sin pårørendekompetanse. Vibeke Alstadvald jobber som forløpskoordinator ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St.Olavs Hospital og har lang erfaring fra rusfeltet. Sammen vil Kirsten og Vibeke gi oss innblikk i lover og rettigheter til pårørende, og hvilke muligheter og begrensninger det er i møte med hjelpeapparatet. Vi oppfordrer til dialog denne kvelden, så ta gjerne med deg aktuelle problemstillinger eller refleksjoner du ønsker å tematisere.

Vi serverer kaffe/te og frukt. Velkommen skal du være!

Vi holder til i lokalene til LMS (KORUS Midt), Schwachs gate 3 / BYGG B i Klostergata 48 (like ved Coop Prix på Øya).

Dersom du ikke bor i Trondheim, har du likevel mulighet for å bli med oss. Meld deg på, og vi vil sende deg teams-lenke slik at du kan være med digitalt.

Ansvarlig for arrangementet er Lærings- og mestringssenteret (KORUS Midt) ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital. Dersom du har spørsmål til arrangementet, eller er usikker på om du er i målgruppen, ta kontakt med Lena Sørensen: tlf. 95239965 / lena.sorensen@stolav.no.

Alle kurskvelder:

Kontaktperson for arrangementet:
Lena Sørensen
lena.sorensen@stolav.no
95239965