Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Meløy- og Gildeskål kommune dag 4

KORUS nord

Sted:
Kommunehuset Inndyr, Kommunestyresalen
Adresse:
Inndyr veien 72, 8138 Inndyr
Dato:
ons. 20 mar. 2024.
Tidspunkt:
08:30 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
12.02.2024

Målgruppe:

Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og veiledere og barnevernstjeneste.

Kommunalt ansatte, deres ledere som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.

Er relevant for fagpersonell i aktuelle tjenester for voksne og barn.

Innhold og læringsmål i dagen:

Kompetanse i å snakke om og avdekke vold.

Handlingskompetanse ved avdekking av vold

Bevissthet om samarbeidspartnere.

Ansvarlig for dagen:

RVTS Nord

Praktisk informasjon

Kurset er gratis. Deltakere dekker selv reise og oppholdsutgifter.

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, ber vi om skriftlig beskjed så snart som mulig.

Gi oss beskjed på: post@korusnord.no

Foredragsholdere