Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Meløy - Gildeskål kommune Dag 3

KORUS nord

Sted:
Meløy Helse- og velferdssenter
Adresse:
Gammelveien 16, 8150 Mosvoll 4.e etasje.
Dato:
tor. 08 feb. 2024.
Tidspunkt:
08:30 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
01.02.2024

Målgrupper:
Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og veiledere og andre som har oppfølgingsansvar ved psykisk uhelse i svangerskap og barseltid. Kommunalt ansatte, deres ledere som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.

Innhold og mål for dagen:
Kunnskap og forståelse av psykisk helse i svangerskap og barseltid.
Ferdigheter i å kartlegge psykisk helse i svangerskap og barseltid.
Basisferdigheter i å gjennomføre støttesamtaler.
Kjennskap til tjenestens ansvar for oppfølging av familier, henvisnings-muligheter og tiltak i egen kommune.

Ansvarlige for dagen:
RKBU Nord

Program Dag 3: 08. februar 2024

Kl. 08.15 -08.30

Registrering og kaffe

Kl. 08:30 – 08:45

Innledning ved Ankie Berthelsen, KORUS-nord.

Kl. 08:45 – 11:00 

Psykiske reaksjoner i forbindelse med svangerskap og barseltid,

Karin van Doesum

Kl. 11:00 – 11:45

Lunsj

Kl. 11:45 – 14:45

Innføring i Edinburghmetoden m/ kartlegging og støttesamtale. Samtaleferdigheter og gruppeøvelser, June T. Forsberg

14:45 – 15:00

Evaluering og avslutning

 Pauser tilpasses underveis. Endringer i programmet kan komme

Praktisk informasjon

Kurset er gratis.
Deltakere dekker selv reise og oppholdsutgifter.
Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, ber vi deg gi oss skriftlig beskjed så snart som mulig.
Gi oss beskjed på: post@korusnord.no

Foredragsholdere