Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Meløy - Gildeskål kommune Dag 3

KORUS nord

Sted:
Meløy Helse- og velferdssenter
Adresse:
Gammelveien 16, 8150 Mosvoll 4.e etasje.
Dato:
tor. 08 feb. 2024.
Tidspunkt:
08:30 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
01.02.2024

Målgrupper:

Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og veiledere og andre som har oppfølgingsansvar ved psykisk uhelse i svangerskap og barseltid. Kommunalt ansatte, deres ledere som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.

Innhold og mål for dagen:

Kunnskap og forståelse av psykisk helse i svangerskap og barseltid.

Ferdigheter i å kartlegge psykisk helse i svangerskap og barseltid.

Basisferdigheter i å gjennomføre støttesamtaler.

Kjennskap til tjenestens ansvar for oppfølging av familier, henvisnings-muligheter og tiltak i egen kommune.

Ansvarlige for dagen:

RKBU Nord

Praktisk informasjon

Kurset er gratis.

Deltakere dekker selv reise og oppholdsutgifter.

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, ber vi deg gi oss skriftlig beskjed så snart som mulig.

Gi oss beskjed på: post@korusnord.no

Foredragsholdere