Opplæringsprogrammet Tidlig Inn i Meløy og Gildeskål kommune Dag 5

KORUS nord

Sted:
Kommunestyresalen på Inndyr
Adresse:
Inndyrsveien 72, 8138 Inndyr
Dato:
ons. 12 jun. 2024.
Tidspunkt:
08:30 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
04.06.2024

Målgruppe:
Dag 5 ønsker vi representanter fra alle i kommunen som samarbeider om foreldre og barn. Det vil kunne være jordmødre, helsesykepleiere, fastleger, kommunepsykologer, barnevernsansatte, ansatte i familievern, politi, BUP/DPS og NAV ansatte. Veiledere.

Innhold i dagen og læringsmål:
Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk
Kunnskap og handlingskompetanse i møte med gravide og småbarnsforeldre. 
Sikre samarbeid i de mest alvorlige sakene.  

Øvelser.

Praktisk informasjon

Kurset er gratis. 
Deltakere dekke selv reise og oppholdsutgifter. 
Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, ber vi om skriftlig beskjed så snart som mulig.
Gi oss beskjed på: post@korusnord.no

Foredragsholdere