Opplæringsprogrammet Tidlig Inn i Gamvik- og Lebesby kommune Dag 4

KORUS nord

Adresse:
Mehamn Rådhus Vevikveien 6C 9770 Mehamn
Dato:
ons. 06 mar. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
25.02.2024

Målgruppe:
Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og veiledere og barnevernstjeneste.
Kommunalt ansatte, deres ledere som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.
Er relevant for fagpersonell i aktuelle tjenester for voksne og barn.

Innhold og læringsmål i dagen:
Kompetanse i å snakke om og avdekke vold.
Handlingskompetanse ved avdekking av vold
Bevissthet om samarbeidspartnere.

Ansvarlig for dagen:
RVTS Nord

Praktisk informasjon

Kurset er gratis. Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du gi oss skriftlig beskjed så snart som mulig.
Gi oss beskjed på: post@korusnord.no
Deltaker må selv dekke reise og oppholdsutgifter. 

Foredragsholdere