Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Gamvik- og Lebesby kommune Dag 5

KORUS nord

Dato:
tor. 06 jun. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
26.05.2024

Målgruppe:
Dag 5 ønsker vi representanter fra alle i kommunen som samarbeider om foreldre og barn. Det vil kunne være jordmødre, helsesykepleiere, fastleger, kommunepsykologer, barnevernsansatte, ansatte i familievern, politi, BUP/DPS og NAV ansatte. Veiledere.

Innhold i dagen og læringsmål:
Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk
Kunnskap og handlingskompetanse i møte med gravide og småbarnsforeldre. 
Sikre samarbeid i de mest alvorlige sakene.  Øvelser.

Praktisk informasjon

Kurset er gratis. Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du gi oss skriftlig beskjed så snart som mulig.
Gi oss beskjed på: post@korusnord.no
Deltaker må selv dekke reise og oppholdsutgifter. 

Foredragsholdere