Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Gamvik- og Lebesby kommune Dag 3

KORUS nord

Adresse:
Mehamn Rådhus Vevikveien 6c 9770 Mehamn
Dato:
tir. 05 mar. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
25.02.2024

Målgrupper:
Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og veiledere og andre som har oppfølgingsansvar ved psykisk uhelse i svangerskap og barseltid.
Kommunalt ansatte, deres ledere som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.

Innhold og mål for dagen:
Kunnskap og forståelse av psykisk helse i svangerskap og barseltid.
Ferdigheter i å kartlegge psykisk helse i svangerskap og barseltid.
Basisferdigheter i å gjennomføre støttesamtaler.
Kjennskap til tjenestens ansvar for oppfølging av familier og henvisningsmuligheter og tiltak i egen kommune.

Ansvarlige for dagen:
RKBU Nord

Praktisk informasjon

Kurset er gratis. Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du gi oss skriftlig beskjed så snart som mulig.
Gi oss beskjed på: post@korusnord.no
Deltaker må selv dekke reise og oppholdsutgifter. 

Foredragsholdere