Feedback-verktøy (FIT): nettverkssamling i Bergen

KORUS Bergen

Adresse:
Kanalveien 5 Bergen 5068
Dato:
ons. 12 apr. 2023.
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

?

Regionalt nettverk for alle i kommunen og spesialisthelsetjenesten som bruker tilbakemeldingsverktøy i sin tjeneste.  

Mål: Etablere og opprettholde kontakt med andre som bruker tilbakmeldingsverktøy i sin tjeneste. Utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

Målgruppe: Ansatte i kommunen og spesialisthelsetjenesten som bruker, eller ønsker å bruke tilbakemeldingsverktøyi i sin tjeneste.

Påmeldingsfrist 30. mars

Ansvarlige for kurset: 

Marit Roksvåg Markestad, spesialrådgiver, Korus Bergen, Mobil 928 57 298, E-post: marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no  

Charlotte Gjessing, psykologspesialist, Korus Bergen, Mobil 920 48 269, E-post: charlotte.gjessing@helse-bergen.no 

For praktisk informasjon:

Lene I. Hauge, E-post: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no 

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no