Nettverkssamling for russpesialister i ACT-/FACT ung-team i nord.

KORUS nord

Sted:
Scandic Ishavshotel
Adresse:
Fredrik Langes gate 2 9008 Tromsø
Dato:
tir. 11 jun. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
26.05.2024

Målgruppe:
Ansatte som har rollen som russpesialist i ACT-/FACT eller FACT Ung team i nord. Ledere av teamene er også velkommen til å delta.

Innhold og mål for dagen:
Relevant faginnlegg, f.eks. kort om motiverende intervju.
Erfaringsutveksling, særlig om russpesifikk problemstillinger, og kontaktetablering.

Ansvarlige for dagen:
KORUS nord

Praktisk informasjon

Kurset er gratis.
Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, ber vi om skriftlig beskjed så snart som mulig.
Gi oss beskjed på: post@korusnord.no

Deltakere dekker selv reise og oppholdsutgifter.

Foredragsholdere