MI Innføringskurs i Bodø

KORUS nord

2 dager

Adresse:
Scandic Bodø Sjøgata 23 8001
Dato:
tir. 14 nov. - ons. 15 nov. 2023.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
31.10.2023

Målgruppe:

Målgruppen er ansatte i kommune -og spesialisthelsetjenesten i Nordland, Troms og Finnmark.

Mål:

Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju, samt gi mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter.

Om Motiverende intervju (MI)

Motiverende intervju (MI) har gjennom mange kontrollerte studier vist seg å være en effektiv metode for å fremme endring. MI ble opprinnelig utviklet med utgangspunkt i klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblem. Metoden inngår også i en rekke behandlingsprogrammer for andre livsstilsrelaterte problemer.

MI er en klientsentrert og målrettet samtalemetode der målsettingen er å kunne bidra til positiv endring hos klienten, gjennom å utforske og øke betydningen av klientens egne motiver og mål. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i MI. Intensjonell atferdsendring forutsetter aktiv og konstruktiv deltakelse fra klientens side, der samarbeidet mellom klient og den profesjonelle hjelper baseres på den motivasjonsgrad og tro på egen mestring som klienten faktisk har.

Innføringskurset:

Den første dagen vil i hovedsak bestå av en introduksjon til motiverende intervju som metode, en oversikt over sentrale forskningsresultater og en innføring i kommunikasjons- og lytteferdigheter knyttet til MI.

Andre dag blir viet ulike modeller for endring, blant annet vil arbeid med strategier, motstand og endringssnakk utgjøre viktige emner. Det blir lagt opp til en blanding mellom forelesninger og øvelser.

Forelesere:

Turi Enoksen og Andrè Rondestvedt

Program

Dag 1: 14. november 0900-1530

0900 - 1130:

Velkommen! Hva kjennetegner motiverende samtale. Det relasjonelle fundamentet, grunnholdning i MI. Motivasjon og endringsprosesser.

1000: Kort pause

1130 - 1215:

Lunsj (45 min)

1215 - 1500:

Kommunikasjonsferdighetene i MI. Pauser taes etter behov underveis.


Dag 2: 15. november 0900-1430

0900 - 1130:

Prosesser og strategier i MI.

10.00: Kort pause

1130 - 1215:

Lunsj (45 min)

1215 - 1430:

Endringssnakk, disharmoni og vedlikeholdssnakk.

Praktiske opplysninger

Kurset er gratis.

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du gi oss skriftlig beskjed så snart som mulig. 

Gi oss beskjed på: post@korusnord.no 

Kontaktperson for arrangementet:
Lena Mikalsen
post@korusnord.no