MI Fordypning på Sortland

KORUS nord

Adresse:
Scandic Sortland Havnegata 3 8400 Sortland
Dato:
ons. 14 feb. - tor. 15 feb. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
30.01.2024

Målgruppe

Ansatte i kommune og spesialisthelsetjenesten i Nordland, Troms og Finnmark som har gjennomført innføringskurs i motiverende intervju. (MI)

Målet med kurset

Gi deltakerne kompetanse i å forstå motivasjons- og endringsprosesser - og hvordan MI, som er en klientsentrert og målrettet samtalemetode, kan bidra til endringer på ulike områder i klientens liv. Fokus vil være å videreutvikle sin handlingskompetanse i bruk av MI, gjennom økt konsistent bruk av MI i sitt arbeid, ved å vektlegge egenaktivitet på kursdagene og innsending av egne samtaleopptak. Det er videre et mål med kurset at deltakerne vil kunne dyktiggjøre seg i å gi støtte og feedback til kolleger og andre i bruk av MI i en klinisk sammenheng.

Kursinnhold

Kurset viser hvordan en kan bruke kommunikasjonsferdighetene og strategiene i Motiverende intervju for å fremme klientenesengasjement, ønsker om endring, forpliktelse og gjennomføring av ønsket endring. Alle emner i kurset er fundert i den grunnleggende MI-holdningen og aktiv bruk av refleksjoner og empatisk kommunikasjon og aktiv lytting. Det er lagt vekt på egenaktivitet og øvelser  i mindre grupper, underveis i kurset. Etter de to første kursdagene leverer kursdeltakerne inn et lydopptak og en transkripsjon av en MI-samtale som sendes til koding ved MI-Analyse ved Bergensklinikkene. Deltakerne får en personlig skriftlig tilbakemelding på sin samtale fra MI Analyse. På 3. undervisningsdag vil samtalene være grunnlag for veiledning i grupper.

Program 0900 - 1530

Dag 1:

Presentasjonsrunde og ståsted i MI.

Det relasjonelle fundamentet, grunnholdningen i MI. De fire prosesser i MI: 1 til 4.

1. Engasjere

Pause ved behov

1130 - 1215 Lunsj

1215 - 1530

2. Fokusere

Pause ved behov

Dag 2

3. Lokke frem

4. planlegge

Pauser ved behov

1130 - 1215 Lunsj

1215 - 1530

Å spille inn samtale. Koding av MI-samtale

Praktiske opplysninger

Kurset er gratis. Deltakeren dekker selv reise- og oppholdsutgifter.

Avmelding:

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset snarest mulig.  

Gi beskjed på epost: post@korusnord.no 

KoRus-Nord: 769 67310

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Lena Mikalsen
post@korusnord.no
41631961