MI Fordypning Dag 3 i Vadsø - DIGITALT

KORUS nord

Dato:
ons. 05 jun. 2024.
Tidspunkt:
08:30 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Påmeldingsfrist
13.05.2024

Målgruppe

Ansatte i kommune og spesialisthelsetjenesten i Nordland, Troms og Finnmark som har gjennomført innføringskurs i motiverende intervju. (MI)

Målet med kurset

Gi deltakerne kompetanse i å forstå motivasjons- og endringsprosesser - og hvordan MI, som er en klientsentrert og målrettet samtalemetode, kan bidra til endringer på ulike områder i klientens liv. Fokus vil være å videreutvikle sin handlingskompetanse i bruk av MI, gjennom økt konsistent bruk av MI i sitt arbeid, ved å vektlegge egenaktivitet på kursdagene og innsending av egne samtaleopptak. Det er videre et mål med kurset at deltakerne vil kunne dyktiggjøre seg i å gi støtte og feedback til kolleger og andre i bruk av MI i en klinisk sammenheng.

Kursinnhold

Kurset viser hvordan en kan bruke kommunikasjonsferdighetene og strategiene i Motiverende intervju for å fremme klientenesengasjement, ønsker om endring, forpliktelse og gjennomføring av ønsket endring. Alle emner i kurset er fundert i den grunnleggende MI-holdningen og aktiv bruk av refleksjoner og empatisk kommunikasjon og aktiv lytting. Det er lagt vekt på egenaktivitet og øvelser  i mindre grupper, underveis i kurset. Etter de to første kursdagene leverer kursdeltakerne inn et lydopptak og en transkripsjon av en MI-samtale som sendes til koding ved MI-Analyse ved Bergensklinikkene. Deltakerne får en personlig skriftlig tilbakemelding på sin samtale fra MI Analyse. På 3. undervisningsdag vil samtalene være grunnlag for veiledning i grupper.

Program

Dag 3:

Anvendelsesområder for MI

MI-koding. Hva er en god MI-samtale

Feedback på samtaler i grupper

Korte pauser under veis

1130 - 1215 Lunsj

1215 - 1500 Forskning og utvikling innen MI

Praktiske opplysninger

Kurset er gratis. Lenke til kurset blir sendt ut dagen før.

Avmelding:

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset snarest mulig.  

Gi beskjed på epost: post@korusnord.no 

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Lena Mikalsen
post@korusnord.no
41631961