Pårørendearbeid: læringsnettverk i Vestland sør (Bergen)

KORUS Bergen

Sted:
KoRus Vest Bergen
Adresse:
Kanalveien 5 Bergen 5068
Dato:
tir. 21 nov. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

KORUS Bergen har i flere år driftet et gratis læringsnettverk for pårørendearbeid. Målgruppen for læringsnettverket er i hovedsak ansatte i NAV sosialtjeneste og Avdeling psykisk helse og rus i kommunene i Vestland fylke, men kan også være aktuelt for andre som jobber med psykisk helse og rus, for eksempel i Barneverntjenesten og på Helsestasjonen.


Målsetning

  • Å styrke deltakernes kompetanse om pårørendeinvolvering
  • Dele og drøfte praksis og erfaring
  • Sikre god praksis med utgangspunkt i nasjonale retningslinjer
  • Undervisning og veiledning mot sentrale temaer knyttet til pårørendeinvolvering


Organisering 

Nettverkene arrangeres med to samlinger i året for Vestland sør, og to samlinger i året for Vestland nord. Da en av målsettingene er erfaringsutveksling mellom ulike tjenester, melder man seg på for å delta på alle samlingene i sin region. Hver av samlingene vil ha et spesifikt tema og bestå av undervisning, praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og drøftinger. Det stilles krav til aktiv deltakelse, og vi vil kunne invitere dere til å bidra med innlegg til samlingene.


Tema for samlinger i 2023

25. mai (Skei):                        Pårørende - Lovverk og nasjonale retningslinjer                      

2. juni (Bergen):                     Pårørende - Lovverk og nasjonale retningslinjer                                                 

16. november (Førde):             Barn som pårørende - Lovverk og rollen som barneansvarlig 

21. november (Bergen):         Barn som pårørende - Lovverk og rollen som barneansvarlig                           

                                               Påmeldingsfrist 15. november 


Ansvalig for nettverket: 

Nina Stangeland, Rådgiver, KORUS Bergen, E-post:  nina.marta.jorgensen.stangeland@helse-bergen.no

Brita K. Leivestad, Rådgiver KORUS Bergen,  E-post: Brita.kristin.leivestad@helse-bergen.no

Beate Johanna Kryvi, Psykologspesialist, KORUS Bergen, Epost: beate.johanna.kryvi@helse-bergen.no 

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no