Grunnkurs i Motiverende samtale (MI)

KORUS Oslo

Sted:
Studieforbundet AOF
Adresse:
Storgata 51 0182 Oslo
Dato:
ons. 26 mar. - tor. 27 mar. 2025.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
12.03.2025

Velkommen til grunnkurs i MI den 26. og 27. mars 2025. Dag 3 holdes 20. mai 2025.

Innhold

Grunnleggende prinsipper og holdningssettet i MI

  • Kommunikasjonsferdigheter
  • Endringsprosessen og endringssnakk
  • Strategier i MI

Mål: Etter endt kurs har deltakerne økt kunnskap og økte ferdigheter i MI som vil bidra til å etablere og styrke relasjonen til brukeren, redusere motstand og påvirke til endring.

Målgruppe: Kurset er for ansatte i Oslo kommune.

Arbeidsform: Foredrag, film og øvelser, i plenum og i gruppearbeid. Stor grad av egenaktivitet.

Deltakerne skal delta på to dager innledningsvis. Deretter skal de ta opp og transkribere en samtale med en av sine brukere (eventuelt med en kollega eller bekjent). Denne samtalen skal sendes inn til MI-lab i Bergen for koding, og tilbakemeldingen de får skal sendes til kursholderne før dag 3 i grunnkurset. Deltakerne skal ikke dele resultatene med de andre kursdeltakerne, men vi kommer til å bruke tilbakemeldingene fra MI-laben samlet sett på dag 3.
Frist for å sende inn samtale til MI-lab er *dato kommer*.

NB: Kursbevis fordrer deltakelse på alle tre dagene i grunnkurset, samt innsendt samtale til MI-lab.

Har du allergier/matbehov eller tilretteleggingsbehov, vennligst ta kontakt med arrangøren.

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Nina Langmyr
nina.langmyr@vel.oslo.kommune.no