Grunnkurs i Motiverende samtale (MI)

KORUS Oslo

Sted:
Storgata 51
Dato:
ons. 14 feb. - tor. 15 feb. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
31.01.2024

Velkommen til grunnkurs i MI den 14. og 15.februar 2024. Dag 3 holdes 10.april 2024.

Innhold

Grunnleggende prinsipper og holdningssettet i MI

  • Kommunikasjonsferdigheter
  • Endringsprosessen og endringssnakk
  • Strategier i MI

Beskrivelse

Mål: Etter endt kurs har deltakerne økt kunnskap og økte ferdigheter i MI som vil bidra til å etablere og styrke relasjonen til brukeren, redusere motstand og påvirke til endring.

Målgruppe: Kurset er for ansatte i Oslo kommune.

Arbeidsform: Foredrag, film og øvelser, i plenum og i gruppearbeid. Stor grad av egenaktivitet.

Deltakerne skal delta på to dager innledningsvis. Deretter skal de ta opp og transkribere en samtale med en av sine brukere (eventuelt med en kollega eller bekjent). Denne samtalen skal sendes inn til MI-lab i Bergen for koding, og tilbakemeldingen de får skal sendes til kursholderne før dag 3 i grunnkurset. Deltakerne skal ikke dele resultatene med de andre kursdeltakerne, men vi kommer til å bruke tilbakemeldingene fra MI-laben samlet sett på dag 3. Frist for å sende inn samtale til MI-lab er fredag 8.mars
NB: Kursbevis fordrer deltakelse på alle tre dagene i grunnkurset, samt innsendt samtale til MI-lab.

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Alexander Sollie Hvaring
alexander.sollie.hvaring@vel.oslo.kommune.no