Alexander Hvaring

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med Motiverende samtale (MI), Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), kommunalt psykisk helse- og rusarbeid samt kartleggings- og evalueringsarbeid, og jeg produserer Ruspodden for KORUS Oslo. Jeg kan bistå med fagutvikling, undervisning og veiledning.

  • Arbeidsområder
  • • Kartlegging
  • • Motiverende samtale (MI)

Bakgrunn

Alexander er psykolog og har erfaring fra klinisk arbeid med avhengighetsproblematikk og fra psykisk helsevern for barn og unge.