Gatenærkonferansen 2024

KORUS Oslo , KORUS Oslo, KORUS midt

Sted:
Ec Dahls tapperi
Adresse:
Strandveien 71 7067
Dato:
tor. 05 sep. - fre. 06 sep. 2024.
Tidspunkt:
10:00 - 16:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gatenærkonferansen 2024: 2000 kr.
Påmeldingsfrist
01.08.2024

KORUS Oslo, i samarbeid med KORUS midt og de andre kompetansesentrene på rusfeltet, Uteseksjonen i Trondheim og Uteseksjonen i Oslo, med støtte fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer Gatenærkonferansen 2024. Den holder sted i Trondheim i forbindelse med Uteseksjonen i Trondheim sitt 50 års jubileum. Gatenærkonferansen er en nasjonal konferanse for de som driver oppsøkende sosialt arbeid med utsatt ungdom i Norge.

Konferansen tar sikte på å samle fagfolk, frivillige, beslutningstakere og andre interesserte for å diskutere og lære om nytenkende tilnærminger, beste praksis og aktuelle spørsmål innen oppsøkende sosialt arbeid.

Overordnet tema for årets Gatenærkonferanse er kriminalitet, samt forebyggings og behandlingsreformen dersom den er tilgjengelig i god tid før konferansen.

Det vil bli invitert inn dyktige foredragsholdere som vil belyse aktuelle temaer med utgangspunkt i teoretisk kunnskap, praksiskunnskap og brukerkunnskap.

Vi setter i år av mer tid til arbeidssesjoner der vi har som mål å starte utviklingsprosjekter deltakerne kan ta med seg hjem.

Gå til hjemmeside for konferansen

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Morten Dybvik Sitter
mortendybvik.sitter@vel.oslo.kommune.no
41655007