Forum for kunnskapsbasert praksis - webinar

KORUS sør

Dato:
tir. 21 mai. 2024.
Tidspunkt:
12:00 - 14:45
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Prisoversikt
Webinar: 0 kr

Kunnskapsbasert praksis: Hva det er og hvordan vi skal sikre at vi får det til i kommunene. 

Målgruppe: 
Kommuner i Agder, Vestfold, Telemark og Buskerud. 

Program: 
12.00 - 12.05:  Åpning ved Karin Gustavsen, KORUS sør.

12.05 - 12.35:  Kunnskapsbasert praksis: Hva er det og hvordan praktisere det? Professor Arild Bjørndal.

12.35 - 13.05:  Perspektiver på kunnskapsbasert praksis. Forskingsleder AFI, Oslo MET,  Knut Fossestøl.

13.05 - 13.35:  Kunnskapsbasert praksis fra et kommunalt perspektiv. Jon Wergeland, kommunalsjef for barn og familie - Kristiansand kommune.  

13.35 - 14.05:  Kunnskapsbasert praksis fra en brukerorganisasjon: Barn av rusmisbrukere (BAR) Maria Eikenes Jerstad.    

14.05 - 14.35:  Lovende praksis: En vei inn i kunnskapsbasert praksis for kommunene. Seniorforsker Didde Cramer Jensen, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i Danmark

14.35 - 14.45:  Dialog og avrunding.   

Se mer om foredragsholderne her

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no