Fagdag somatisk helse og rus

KORUS Oslo

Adresse:
Storgata 51 0182
Dato:
ons. 19 jun. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr

Velkommen til fagdag - somatisk helse og rus!

Personer med rusproblemer lever i snitt 15-20 år kortere enn andre i Norge i dag. Dette er i stor grad grad knyttet til somatiske sykdommer. 

Med denne fagdagen ønsker vi å sette fokus på hvorfor det er viktig å kunne noe om somatiske sykdommer i møte med personer med rusproblemer. Vi får lære mer om blant annet viktigheten av å se forbi symptomer på rus, å forstå traumers forbindelse med somatisk helse, samt å se somatisk helse ut fra sosial ulikhet og fattigdom.  Vi vil også høre om forebygging av somatisk sykdom. 

På fagdagen presenterer vi også et digitalt kurs om somatisk helse og rus.

Målgruppe: 

Ledere og ansatte i bydeler, NAV, sykepleiere, hjemmetjenesten. Ruskonsulenter og andre som jobber med rusproblematikk. Ansatte på  rusinstitusjoner. 

Program:

Innledning.  

Hvordan jobber Velferdsetaten med somatisk helse, og hvorfor er kunnskap om dette temaet viktig?

 

Hina Sarwar Anjum, etatsoverlege i Velferdsetaten

 

Presentasjon av det digitale kurset om somatisk helse og rus

 

Tina Kristoffersen, miljøterapeut Bydel Nordre Aker og Silje Finstad, KORUS Oslo

Hvorfor bør vi sette fokus på somatisk helse for personer med rusutfordringer? 

 

Lene Midtsundstad, proLAR Nett og Tonje Jevari, daglig leder Foreningen for Human Narkotikapolitikk 

Hva er viktig å kunne om somatisk helse når man jobber innenfor rusfeltet i bydel? 

 

Neelam Sarwar Anjum, bydelsoverlege Bydel Frogner

Erfaringer med somatisk helse fra feltpleien. Hvilke verktøy har vi? 

Grethe Ødegård, Feltpleien, Frelsesarmeen

Hva kan skje hvis vi ikke ivaretar den somatiske helsen? 

Gull Disedatter Wildendahl, sykepleier og Kathleen Susan Henriksen overlege Dalsbergstien Hus

Hva har vi lært av det digitale kurset og hvordan har dette påvirket tjenesten? 

Katrine Fors Haugen, koordinator på Kroken og Elisabeth Dunkley, sosialkonsulent i rusteamet i Bydel Østensjø

Traumer og somatisk helse 

Helén Ingrid Andreassen, psykolog på Dalsbergstien hus, Thereses hus og Marcus Thranes hus

Somatisk helse og rus. Erfaringer fra 24sju 

 

Finn Arne Bovim, lege ved 24sju, Kirkens Bymisjon 

Sosial ulikhet, fattigdom og somatisk helse

 

Anna Sabina Soggiu, fagkoordinator KORUS Oslo

Kontaktperson for arrangementet:
Sara Anne Warhuus
sara.warhuus@vel.oslo.kommune.no
95289825