Brukerplan regionpresentasjon (Sunnhordland)

KORUS Stavanger

Sted:
Leirvik Bedehus
Adresse:
Borggata 104 5417
Dato:
tor. 16 mai. 2024.
Tidspunkt:
10:00 - 14:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr
Påmeldingsfrist
13.05.2024

KORUS Stavanger, Statsforvalteren i Rogaland, KORFOR og NAPHA inviterer til Brukerplan-presentasjon for kommuner i Sunnhordland som har gjennomført Brukerplan-kartleggingen i 2024. 

Denne dagen kommer vi til å gå gjennom noen av resultatene fra undersøkelsen fra kommuner som har deltatt i Brukerplan-kartleggingen i Sunnhordland. Det blir lagt opp til både presentasjoner i plenum og workshops i grupper.

Målgruppene for presentasjonen er kommuneledelse, politikere, ansatte i rus- og psykisk helsefeltet, bruker- og pårørendeorganisasjoner og andre interesserte.

Lunsj er inkludert.


Hva er Brukerplan? 

  • Et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rus- og psykiske helseproblemer hos personer som mottar tjenester.
  • Kartleggingen kan brukes til kvalitetssikring, utvikling, og evaluering av tjenester, og som grunnlag for tjenesteforskning.
  • Det foreligger en oppdragsavtale mellom Helsedirektoratet og Helse Stavanger, og dispensasjon fra Taushetsplikten, gitt av Helsedirektoratet. Den enkelte kommune og Helse Stavanger inngår en samarbeidsavtale.

    Du kan lese mer om Brukerplan her.
Kontaktperson for arrangementet:
Sven Gustafsson
sven.goran.peter.gustafsson@sus.no
942 05 590