Brukerplan-opplæring (Egersund)

KORUS Stavanger

Sted:
Egersund kirkekontor
Adresse:
Damsgårdsgaten 4A Egersund 4370
Dato:
tor. 08 feb. 2024.
Tidspunkt:
10:00 - 14:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr

KORUS Stavanger og Statsforvalteren i Rogaland inviterer til opplæring i kartleggingsverktøyet Brukerplan.

Opplæringen er for fastleger, ansatte i barnevernet og i helse- og omsorgssektoren i Bjerkreim, Eigersund, Hå, Lund og Sokndal.

Ansatte i NAV har ikke anledning til å delta i kartleggingen denne gangen.

Vi gjør oppmerksom på at brukerne har reservasjonsrett og dermed kan reservere seg mot kartleggingen. Cirka to uker i forkant skal alle brukere få et informasjonsskriv om at de kan bli kartlagt. 

For å gjennomføre opplæringen må alle deltagerne ha med egen PC/nettbrett. 

Vi gjør også oppmerksom på at innloggingen skjer med Bank-ID, så deltagerne må derfor ha med seg det de trenger for å kunne logge inn. 

Ved spørsmål rundt NAV-deltagelse eller reservasjonsrett er det mulig å ta kontakt med Sven Gustafsson ved KORUS Stavanger (sven.goran.peter.gustafsson@sus.no, 942 05 590).


Denne dagen vil det gis praktisk informasjon om gjennomføring og opplæring i kartleggingsverktøyet Brukerplan.

Lunsj er inkludert.

Hva er Brukerplan? 

  • Et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rus- og psykiske helseproblemer hos personer som mottar tjenester.
  • Kartleggingen kan brukes til kvalitetssikring, utvikling, og evaluering av tjenester, og som grunnlag for tjenesteforskning.
  • Det foreligger en oppdragsavtale mellom Helsedirektoratet og Helse Stavanger, og dispensasjon fra Taushetsplikten, gitt av Helsedirektoratet. Den enkelte kommune og Helse Stavanger inngår en samarbeidsavtale.
    Du kan lese mer om Brukerplan her.
Kontaktperson for arrangementet:
Sven Gustafsson
sven.goran.peter.gustafsson@sus.no
942 05 590