Betre tverrfagleg innsats - Nettverkssamling

KORUS Bergen

Sted:
Ung Arena Bjørnefjorden
Adresse:
Oshaugen 4 5200
Dato:
ons. 15 mai. 2024.
Tidspunkt:
09:15 - 10:15
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

Betre tverrfagleg innsats (BTI)  

Faste halvårlege nettverkssamlingar for kommunar i Vestland som høyrer til Helse Bergen-regionen.

Program

kl. 09:15 - 09:45     Oppvarming og siste nytt frå KORUS, RVTS og RKBU

kl. 09:45 - 10:45     Kva når individet trumfar systemet? BTI som system blir påverka av fagfolk på individplan. Korleis                                møter vi dette? Innleiing v/RTVS.  Refleksjon ved borda

kl. 10:45 - 11:00      Pause

kl. 11:00 - 11:40      Stafettlogg. Nytte eller bry? Innleiing v/KORUS. Refleksjon ved borda.

kl. 11:40 - 12:15      Lunsj

kl. 12:15 - 13:00      Kva er barnehagen, skulen og andre tenester sine mandat?

                                Kor langt skal ein strekka seg? Innleiing v/RKBU.

                                Refleksjon ved borda.

kl. 13:15 - 14:00      Open læreøkt ved borda.

                                Kvar luggar det?

                                Korleis får de BTI-arbeidet til "å svinga"

kl. 14:00 - 14:15      Evaluering og god 17. mai 

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no