AAH - Ansvarleg alkoholhandtering - nettverkssamling

KORUS Bergen

Dato:
tir. 31 okt. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 12:00
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

Ansvarleg alkoholhandtering er ei nasjonal satsing for kommunane, der føremålet er å styrke bruken av alkohollova. 

?

Statsforvaltaren i Vestland og KORUS Bergen arrangerer jamleg nettverkssamlingar for tilsette i kommunen som arbeidar med sakshandsaming etter alkohollova og alkoholpolitiske problemstillingar.


Program 

08:45-09:00  Vi slepper folk inn i rommet og ønsker velkommen 

09:00             Velkommen! 

                      v/Statsforvalteren i Vestland og KORUS Bergen

09:10-09:45   Einskildløyve ved arrangement 

                       v/Spesialrådgiver Gunn Sissel Teigen, Bjørnafjorden kommune

09:45-10:00   Pause

10:00-10:45   Saksbehandling 

                      v/Jurist Sausan Hussein, Statsforvalteren i Vestland

10:45-11:00   Pause

11:00-11:45   Vandelsvurdering 

                       v/ Terje Gjertsen,  Kontor for skjenkesaker

11:45-12:00  Oppsummering av dagen og dato og tema for neste nettverkssamling


Ansvarlege for nettverket:

Marit Markestad, Spesialrådgjevar KORUS Bergen. E-post: marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no


For praktisk informasjon: 

Lene Hauge, Konsulent, KORUS Bergen, E-post: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no