Hjelperne står klare denne sommeren

Mens mange nordmenn reiser bort på sommerferie, blir noen igjen for å sørge for at menneskene i de åpne rusmiljøene får hjelp, støtte - og litt feriefølelse de også.

Bakhagen på Prindsen mottakssenter
Bakhagen på Prindsen mottakssenter

Av Silje Mack, erfaringskonsulent i KORUS Oslo

Mange av Oslos tiltak og tjenester på rusfeltet holder åpent gjennom sommeren.

Særlig lavterskeltiltak opprettholder som hovedregel ordinær kapasitet og vanlige åpningstider gjennom hele året, inkludert hele sommerferien og ved fridager og høytider.

Hos Uteseksjonen i Oslo har de redusert visse aktiviteter og noen former for oppfølging i ferieukene, for å sikre kapasitet til de oppsøkende patruljene. Tilstedeværelse i gatene og i de åpne rusmiljøene er deres hovedprioritet.
Uteseksjonens feltarbeidere jobber både med å kartlegge og hjelpe sårbare unge, forebygge overdoser og bistå personer som står i fare for å få overdose og hjelpe tilreisende med hjemreise og/eller kontakt med lokalt hjelpeapparat.

Prindsen mottakssenter viderefører suksessen med åpen bakhage også i år. Hagen vil være åpen i hele juni, juli og august mellom kl. 09 og kl. 15. Her kan brukere komme for å hvile og slappe av, men også få lett servering, noen å prate med, få støtte til diverse behov eller hjelp til å komme i kontakt med andre instanser. På Prindsen hjelper de også tilreisende brukere å arrangere reise hjem.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Publisert: 27. jun. 2023