Forsøker å tette hullene i hjelpeapparatet

Mange ROP-brukere falt utenfor da døgnplassene forsvant. Da opprettet NAV Ullern et eget team for å fange dem opp og hjelpe dem inn i egen bolig.

Ansatte i FOT-team NAV Ullern
Hjelper ROP-brukere til egen bolig: Stig O. Larssen, Hanna Solemdal, Siri Andersen, Gro Hjemsgaard Glerup og Simon Timenes.

Av Bjørnar Bergengen, spesialkonsulent KORUS Oslo

Vi tok en prat med team-koordinator Simon Timenes og erfaringskonsulent Stig Olav Larssen for å høre mer om hva et FOT-team er og hvilke tjenester de tilbyr brukerne.

Hva er FOT for noe?

Simon: FOT står for Fleksibelt oppfølgingsteam. Teamet ble opprettet fordi bydelen så at de sto overfor noen utfordringer med å bosette mennesker med psykiske helseproblemer og rusproblemer.   

Når ble det opprettet?

Stig: Vi starta her første juni 2021. Alle var nye, så vi var seks stykker som aldri hadde hilst på hverandre før som da møttes.

Hvorfor ble dere opprettet?

Simon: Det er flere grunner til det, og alle handler om bolig. Botilbudet i Velferdsetaten bygges ned, det er færre døgnplasser i psykiatrien, og boligene som er tilgjengelige på det private markedet er stort sett dyre. Derfor så man i bydelen at det var behov for et team som støtter og hjelper folk med å bo. Her i Ullern bydel handler det først og fremst om å bosette folk i kommunale boliger. Det er hovedoppgaven vår. Samtidig skal vi være en recoveryorientert tjeneste.

Hvem er målgruppa deres?

Simon: Vi skal ha en støtte- og hjelperolle for mennesker i bydel Ullern som har omfattende og sammensatte behov knyttet til rus og psykisk helse. Ofte er det snakk om personer som ikke klarer å nyttiggjøre seg av det eksisterende hjelpeapparatet.      

Hvor mange brukere er det som er inne i FOT per nå?

Simon: Nå er vi nesten oppe i seksti. Antallet går litt opp og ned, men det er rundt der vi kommer til å ligge.

Kunne dere fortelle om gangen i en sak?

Simon: Hovedoppgaven vår er som sagt boligretta arbeid. Det handler om å hjelpe folk med å bo. Vi har vært med på å hjelpe folk med å flytte fra institusjoner i Velferdsetaten.   

Stig: Ofte er det snakk om tunge saker der folk ikke har hatt trua på at de skal få det til. Ikke har de hatt særlig tro på det selv heller.

Vi ønsker at de skal bli trygge på at vi vil være der uansett.

Erfaringskonsulent Stig

Simon: Vi begynner med å etablere en relasjon. Så forsøker vi å få en oversikt over livet deres. Økonomi er sabla viktig. Vi finner ut hvordan nettverket deres fungerer, hvilken helsehjelp de har behov for og hva de selv ønsker å gjøre. Slik får vi også en oversikt over hva de kan klare selv, og hva vi bør holde et ekstra fokus på. Så er det å få det økonomiske på plass. Det er også en del praktiske ting som det å få seg identitetskort og flytte folkeregistrert adresse. Postkasseskilt må på plass. Ofte må folk ha seng og fullt inventar også. Kjøleskap og vaskemaskin, kopper og komfyr, og det hele. 

Stig: Alt dette gjør vi sammen med dem vi hjelper. Vi drar rundt og henter møbler og andre nødvendige ting sammen med de som skal flytte. Vi har et veldig samarbeid med ulike tjenester rundt om i Oslo og i kommunen. Blant annet samarbeider vi mye med Nyttig Arbeid.

Simon: Å gjøre noe praktisk sammen, er en god måte å bli kjent med folk på. Vi opplever også at vi bygger tillit når vi bistår med praktiske ting. Så det blir et godt utgangspunkt for en fortsatt god relasjon. Det gjør det også enklere å fange opp ting hvis det begynner å gå litt skeis for enkelte.

Stig: Vi ønsker at de skal bli trygge på at vi vil være der uansett. Vi er der uansett. Møter de ikke opp til fem avtaler, så fortsetter vi å forsøke helt til vi får tak i dem. Det tror jeg også er med på å skape trygghet og en god relasjon.

Hjelper dere til med noe annet ut over å skaffe bolig, og det praktiske knyttet til dette?

Stig: Det gjør vi. Blant annet kan vi hjelpe til og koordinerer løpet mellom leger, psykiatere, LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og HABiO (heroinassistert behandling i Oslo) . Ofte vil brukerne ha oss med på møter med disse instansene fordi de opplever det som trygt. Mange har ikke familie, og de mangler et støttende nettverk. Vi støtter dem uansett. I medvind som motvind.

FOT skal være en revoveryorientert tjeneste. Hva innebærer det?

Simon: Recovery handler om at brukeren skal eie sin egen historie, at man skal hente fram sine egne ressurser for å komme seg videre og få til en endring.

Stig: Det er ditt liv, og vi skal bidra med å skape håp. Vi skal hjelpe brukeren til å et innholdsrikt liv basert på deres ønsker. Jeg tror at når du er med på å forme løsninger i ditt eget liv, og for ditt eget ve og vel, og blir hørt på akkurat det, så er forutsetningene mye større for å lykkes.

Simon: Det er veldig kult å se når folk vi jobber med oppdager at "jeg faktisk får til dette her som jeg aldri har trodd jeg skulle få til".

Stig: Og heller aldri fått til før.

Simon: Aldri fått det til før, og plutselig så klarer de det!

Om noen andre steder i landet eller i Oslo ønsker å etablere sitt eget FOT-team, hvordan skal de gå fram?

Stig: Først og fremst må det være implementert på ledelsesnivå.

Simon: Det å jobbe med mennesker med store utfordringer skaper slitasje. Derfor er det viktig å lytte til dem som er i teamet slik at de opplever å bli hørt i sakene de jobber med. Det er som Stig sier viktig at det er lederforankra hele veien. Siden det handler om å bosette folk, så er det viktig at det er et økonomisk insentiv i bydelen for vår del til at drive med dette. Det er også viktig å ansette folk som ikke backer ut når ting begynner å bli vriene. Oppsummert kan du si at det må være lederforankra og at de som jobber der opplever å bli hørt og sett for den jobben de gjør.

Stig: Det er jo en litt spesiell jobb det her. Vi går jo inn i en verden som kan virke helt fjern for folk flest. Derfor er det viktig at vi i teamet setter oss ned hver fredag og går gjennom uka som har vært. Vi opplever mye bra, men opplever også mye som er trist og, som jeg sa, kan virke fjernt for den vanlige mann i gata. Da er det bra for oss å få en briefing på det som har skjedd. Det er også nødvendig å vite at du har et team som du vet er der.

Kan folk der ute ta kontakt med dere hvis de lurer på noe?

Simon: Ja. Det er bare å slå på tråden det!

Er FOT en storbyting, eller kan det passe på mindre steder også?

Simon: Det å skulle bo for seg selv er ikke noe unikt, så slik sett er ikke FOT bare en storbyting.

Stig: Folk trenger å bo, og de trenger hverdagsmestring. Folk er folk, samme hvor vi bor hen.

Simon: Men skal man sette i gang på et lite sted er det avgjørende at man minst er to stykker som jobber sammen om dette. Skal et slikt tilbud fungere må man være minst to stykker. Også for å ivareta sikkerheten til de som jobber der.  

Stig: Skal man gjøre dette må det bli gjort skikkelig fra starten av. Det nytter ikke å ta fram kalkulatoren og regne seg fram til at man kan spare inn den ene ansatte.

Simon: Man trenger et team!

Publisert: 27. jun. 2023