Ansatte + rusmidler = vanskelig?

Ansattes forhold til rus er for mange en vanskelig problemstilling. På den ene siden har man klare lover og regler som regulerer rusmiddelbruk i arbeidstiden, men på den andre siden så har man også et ansvar for kollegaen, mennesket som sliter med rusmiddelproblemer.

Beate Kryvi fra innspilling av film på bar.

Kanskje ser vedkommende det ikke selv. Hvordan skal du som arbeidsgiver unngå å tråkke feil når du skal manøvrere i et landskap fullt av lover, regler og menneskelige hensyn? Vi ønsker å invitere deg til Alor-nettverk hvor du møter andre mennesker som forsøker å manøvrere i det samme landskapet.  

Alor står for arbeidsliv og rus. Et Alor-nettverk er en møteplass hvor deltakerne kan utveksle erfaringer og lære av hverandre knyttet til problemstillinger omkring rusmiddelbruk og arbeidsliv. Nettverket bygger på, og er avhengig av, aktiv deltakelse fra deltakerne. Nettverket er åpent for både kommune, stat og private bedrifter, og målgruppen er ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten etc. Vi møtes to ganger i året, og legger opp et spennende program. 

Hjertelig velkommen til Alor nettverkssamling 30. april 2024 i Vestland fylke, programmet er allerede klart! Hold av datoen!

Meld deg på ved å trykke på knappen.  

Publisert: 11. mar. 2024