Vi må snakke om det som er vanskelig

– Ikke snakk om all «driden», det var oppfordringen Gina Lund fikk fra mange da hun startet i jobben som statsforvalter i Agder. I dag åpnet hun KORUS sin samling om ungdom og rus på Arendalsuka, og var tydelig på viktigheten av nettopp å snakke om det.

Statsforvalter Gina Lund i Agder står på scenen i Gamle rådhus.
KLAR TALE: Statsforvalter Gina Lund i Agder er opptatt av at vi må tørre å snakke om utfordringer. (Foto: Bjørn Sodeland)

– En av de største utfordringene vi har her på Agder er at vi ikke adresserer det som er vanskelig. Vi er mer opptatt av fasade og fremtoning. Skal vi løse utfordringene må vi ha fakta på bordet, men vi må også tørre å snakke om det og bruke og fronte den informasjonen vi har, sa Lund til en fullsatt sal på Gamle rådhus, der KORUS hadde satt av to timer til å snakke om temaet ungdom og rus.

Anna Sabina fra KORUS Oslo står på talerstolen på Gamle rådhus.
ANNERLEDES: Anna-Sabina Soggiu mener arbeidet med å etablere et inkluderende samfunn er avgjørende for å løse mange av utfordringene ungdommen møter. (Foto: Bjørn Sodeland)

Er jeg så rar?

Anna-Sabina Soggiu fra KORUS Oslo, fortalte om egenerfaringer fra oppveksten og om opplevelsen av å bli sett på som annerledes. Det fulgte henne videre inn i utdanningsløpet.

– Jeg troppet opp på høgskolen som 19-åring for å studere og lærte hvordan man skulle håndtere barn som meg selv, fortalte Soggiu og stilte seg selv spørsmålet:

– Er jeg så rar at folk må håndtere meg på en helt annen måte?

Hun var tydelig på viktigheten av inkludering i forebyggingsarbeidet.

– Vi må jobbe for å bygge et samfunn som ikke støter noen ut. I dag er den største utstøtingsarenaen skolen, og rundt 30 prosent klarer ikke å fullføre videregående skole. Samtidig bygger vi et samfunn der man er helt avhengig av å fullføre utdannelsen, sa Soggiu.

Ungdomspolitiker Ane Breivik fra Unge Venstre i debatt.
STIGMATISERING OG SKAM: Ane Breivik fra Unge Venstre gav klart beskjed om behovet for å bryte ned stigma og skam knyttet til rus. (Foto: Bjørn Sodeland)

Viktig med forebygging

På første del av samlingen fikk publikum også høre mer om politiets utfordringer knyttet til håndtering av rusproblematikk, og Bjørn Vandvik fra Politidirektoratet kom med et hjertesukk.

– Politiet kommer dessverre ofte inn når det er for sent, sa Vandvik, og sa en viktig oppgave framover var å jobbe mer forebyggende og være i forkant.

Det var også et viktig tema for ungdomspolitikerne Ingrid Storebø fra Unge Høyre, Ane Breivik fra Unge Venstre og Fredrik Sørlie fra AUF, som i en samtale med innlederne løftet fram ungdommens egne tanker og behov. Her diskuterte de blant annet viktigheten av å jobbe med beskyttelsesfaktorer, forhindre utenforskap og å bryte ned stigmatisering og skam knyttet til rus.

Hele samlingen ble sendt direkte på KORUS.no, og du finner opptaket her

Publisert: 16. aug. 2023 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland