Ruspasienter får regi på egen kartlegging

Kartleggingsverktøyet Norse Feeback skal gi bedre innsikt i en rekke aspekter ved pasientens situasjon, men også om hvordan forholdet mellom pasient og behandler fungerer.

fire kvinner ser på dataskjerm
fire kvinner ser på skjerm Vernepleier Guro Andreassen og miljøterapeut Andrea Bye er to av behandlerne som nylig ble opplært i å bruke verktøyet. Bak miljøteraput Gunnbjørg Saksvik, til høyre prosjektleder Hege Govasmark. Foto: Trond Ola Tilseth

Fra 16. september blir kartleggingsverktøyet en del av rusbehandlingen i Helse Midt.
 
- Jeg har jobbet i 20 år i rusbehandling og det er ytterst sjelden at noen har sagt direkte til meg at relasjonen ikke har fungert. Gjennom Norse vil slike ting komme frem og dermed kan jeg justere kursen etter hvert. Det kan for eksempel handle om at pasienten føler seg overkjørt eller at ting går for fort. For behandleren kan det være utfordrende å få en slik tilbakemelding, men det er svært viktig, sier miljøterapeut Gunnbjørg Saksvik ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.

Fornøyde testpasienter

40 prosent av stillingen til Saksvik er knyttet til implementering av Norse ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin. Hun har deltatt i et pilotprosjekt som startet opp i fjor høst. Her ble en enklere versjon av Norse testet ut på åtte pasienter som takket ja til å stille som frivillige.

- Pasientene i pilotprosjektet var svært fornøyde. De opplevde verktøyet som nyttig i behandlingen. Tilbakemeldingene gikk for eksempel på at det er lettere å svare på konkrete spørsmål i et skjema du svarer på i ro og mak, enn å huske på å ta opp alle tingene som plager dem i en samtale, forklarer miljøterapeuten.
 
Behandlerne ved klinikken har tidligere i år hatt en fagdag der de fikk oversikt over forskningen som ligger bak utviklingen av Norse, om rutiner og hvordan man bør tenke arbeidsflyt i forbindelse med bruken. I september ble det satt av opplæringsdager for både ungdomsavdelingen og poliklinikken i KoRus Midts lokaler i Schwachs gate. 
  

- Implementering av tilbakemeldingssystem er ofte den kritiske faktoren. Det er der mange forsøk buklander, sier daglig leder i Norse Feedback, Joachim Vie.

Norse brukes i Helse Førde, men på en annen teknologisk plattform. Helse Midt er de første til å ta i bruk helt ny teknologi der alle prosessene er automatisert.

Norse Feedback er en interaktiv rapport som gir store mengder informasjon bare med ett klikk.

Forbereder seg mentalt

- Det unike med dette er at det er pasienten selv som har regien på kartleggingen. I behandlingssituasjonen er behandleren en maktperson og det kan som pasient være tøft å si akkurat hva du mener eller snakke om hvordan du har det. I pilotprosjektet har pasienter gitt tilbakemelding om at de synes det er godt å svare i forkant av timen, før de har møtt behandleren. For det første kan de gi fra seg informasjon om hvordan de har det på egne premisser. For det andre kan de forberede seg mentalt på at de skal inn og snakke om veldig private ting.

Potent verktøy

- En behandler sa at det kom fram ting som pasienten ikke tidligere har snakket om. Og det er ikke slik at Norse avdekker en «hemmelig» sammenheng i ting, men behandleren får mye informasjon som han eller hun i en samtale ellers ikke ville ha kommet på å spørre om. Det har vist seg å være et veldig potent verktøy, sier Vie. 


Hva er Norse feedback?

Norse Feedback er et digitalt skjema (fungerer på PC, Mac, smartphone og nettbrett) for selvrapportering. Verktøyet er utviklet for å øke kvaliteten på pasientbehandling.

Norse Feedback skal bidra til at behandlingen raskest mulig blir tilpasset pasienten og dennes livssituasjon. Behandleren får bedre innsikt i pasientens utfordringer, og vil kunne følge dennes utvikling over tid. Slik skapes et bedre grunnlag for god kommunikasjon mellom behandler og pasient.
Norse Feedback inviterer etter første behandlingstime pasienten til å melde fra om hvordan han/hun opplever behandlingen. Dette gir pasienten innflytelse. Hvis noe ikke fungerer blir det lettere å endre på det.

I praksis fungerer verktøyet slik:

Et par dager før behandlingstimen får pasienten en melding fra Norse Feedback med en lenke og invitasjon til å fylle ut et elektronisk selvrapporteringsskjema. Pasienten kan fylle ut kartleggingen på en mobiltelefon, et nettbrett eller en datamaskin.

Tilbakemeldingsverktøyet tilpasser seg fortløpende pasientens behov avhengig av de svarene denne gir fra gang til gang.

Når pasienten har fylt ut skjemaet blir informasjonen analysert og umiddelbart tilgjengelig i en klinisk rapport for behandleren. Denne kan behandler og pasient se på sammen.

Dermed får behandleren god innsikt i hvordan pasienten har det på ulike områder i livet og hva som er viktig for vedkommende i behandlingen.

Her kan du se en video om kartleggingsverktøyet Norse Feedback

Kontakt

Publisert: 25. sep. 2019