Paradokset i sykepleierrollen

Sykepleiere innen rus og psykisk helse har ofte mer direkte kontakt med pasientene enn legene har. Det er dermed viktig at de har friheten til å imøtekomme pasientenes behov på tvers av ulike helsedomener, sier KORUS Midt-forsker Trond Nordfjærn.

sykepleier med pasient i bakgrunnen
Foto: Unsplash

I hvor stor grad mener sykepleiere at muligheten til å imøtekomme pasienters behov er knyttet til tverrfaglighet og klare roller?

Det er spørsmålet KORUS Midt-forsker Trond Nordfjærn satte seg fore å undersøke, sammen med forskere fra SINTEF. I tidligere studier om tverrfaglighet blant sykepleiere har det kommet frem at sykepleiere innen mental helse og rusfeltet ofte beskriver rolleforvirring overfor andre helsearbeidere i deres daglige arbeid.

Det er spørsmålet KORUS Midt-forsker Trond Nordfjærn satte seg fore å undersøke, sammen med forskere fra SINTEF. I tidligere studier om tverrfaglighet blant sykepleiere har det kommet frem at sykepleiere innen mental helse og rusfeltet ofte beskriver rolleforvirring overfor andre helsearbeidere i deres daglige arbeid.

Strengt definerte roller

- Når rollene er veldig strengt definert, vil ikke sykepleierne kunne handle på hoveddomene vi undersøkte: Somatikk, psykososiale forhold, økonomiske og juridiske spørsmål. For dette er det ofte andre fagfolk som skal ta seg av. Men ofte er det nødvendig for sykepleierne å kunne gå inn på disse spørsmålene for å gi en god behandling innen rus og mental helse. Sykepleierne er når det kommer til stykket ofte de som har mest direkte kontakt med pasientene. Da blir det paradoksalt at de ikke har muligheten til å ta grep rundt disse domenene, sier Nordfjærn.

Studien forskerne gjennomførte er basert på en nasjonal nettbasert spørreundersøkelse blant norske sykepleiere innen psykisk helsevern og rusbehandling. 1918 av 5501 sykepleiere svarte på undersøkelsen. Dette er den første storskalastudien som belyser betydningen av tverrfaglighet for muligheten til å møte pasientens behov på en så god måte som mulig.

Ønsker styrket tverrfaglighet

 De konkluderer med at bedre kommunikasjon mellom sykepleiere og kolleger med annen fagbakgrunn kan forbedre helsetilbudet, og har skrevet en artikkel om dette i Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Nordfjærns medforfattere er Line Melby, Jannicke Kaasbøll og Mariann Ådnanes fra SINTEF.

- Sterk tverrfaglighet var assosiert med bedre mulighet til å imøtekomme pasienters behov. På den annen side ble strengt definerte roller og ansvarsområder knyttet til dårligere muligheter for å imøtekomme disse behovene, sier forskeren.

Han fremhever at det er viktig å se nærmere på hvordan sykepleiere innen mental helse og rusbehandling organiserer arbeidet sitt for å møte pasientenes behov.

- Å finne best mulig balanse mellom teambasert og individuell tjenesteytelse kan føre til en bedring av både ressursbruk og pasientbehandling, samt sikre at pasientenes behov blir imøtekommet, påpeker Nordfjærn.

Kontakt

Publisert: 8. sep. 2021