Mangler forskning på barn og brukermedvirkning

En ny rapport om bruker- og pårørendemedvirkning innen psykisk helse- og rusfeltet, peker på flere kunnskapshull i eksisterende forskning.

En voksen dame snakker alvorlig med et barn. (Foto: Istock)
TRENGER MER FORSKNING: En ny rapport fra Helsedirektoratet viser at det fortsatt er mye å ta tak i når det gjelder forskning på brukermedvirkningsfeltet. (Foto: Istock)

«Det er særlig mangelfull forskning på og med barn som omhandler brukermedvirkning», heter det i en fersk rapport utarbeidet på vegne av Helsedirektoratet.

Rapporten, Kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sápmi 2012-2022, finner også kunnskapshull når det gjelder studier som omhandler brukermedvirkning for eldre, og etterlyser mer forskning på familie- og pårørendes egne perspektiver.

Det pekes i tillegg på at det er mest forskning på individ og tjenestenivå, og at ytterligere forskning på systemnivå må på plass for at brukermedvirkning skal forankres i praksis, tiltak og tjenester.

I en oppsummering, skriver Helsedirektoratet at det er behov for mer forskning innen følgende områder:

  • Systemnivå innfor norsk, samisk, og nordisk kontekst
  • Barn og unge
  • Eldre innen psykisk helse- og rusarbeid
  • Familie- og pårørende fra deres egne perspektiver
  • Samarbeidsbasert forskning, som særlig inkludert alle aldersgrupper av pårørende
  • Brukermedvirkning og rus
  • Kommunale tjenester og brukermedvirkning
  • Alle tema som omhandler samiske forhold

Les mer om rapporten på Helsedirektoratet.no

Publisert: 10. okt. 2023 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland