Lær deg å bruke Motiverende samtale i gruppe

Motiverende samtale (MI) kan hjelpe mennesker som trenger motivasjon til å gjøre endringer i livet. Nå inviterer vi til kurs for deg som vil ta i bruk metoden i grupper.

Illustrasjon av en gruppe mennesker som står sammen.
STERKERE SAMMEN: – Det å jobbe sammen med andre og drøfte utfordringer i en gruppe kan gi gode effekter og synergier i en endringsprosess, sier Anne Cathrine Maack Hansen i KORUS øst.

Vi vet at Motiverende samtale er et effektivt verktøy for å hjelpe og inspirere enkeltpersoner i en endringsprosess, men hvordan kan du ta metoden videre til arbeid på gruppenivå?

14. – 16. november inviterer KORUS sør, KORUS øst og KORUS Oslo til et tredagers kurs for deg som ønsker å utforske dette nærmere.

Les mer og meld deg på kurset her

– Dette er et veldig praktisk rettet kurs som forutsetter at deltakerne har minimum grunnkurs i MI og interesse for å ta dette videre i arbeid med grupper. I undervisningen vil deltakerne selv bli del av en MI-gruppe og øve på å ta opp ulike problemer og utfordringer med utgangspunkt i seg selv, sier Reidar Pettersen Vibeto fra KORUS sør.

I løpet av total tre kursdager, vil deltakerne være aktive i roller som gruppeledere, observatører og gruppedeltakere.

Flere fordeler

Gruppearbeid kan i mange tilfeller være en fordel når man jobber med endring, nettopp fordi man i gruppa kan få hjelp og støtte av de rundt seg.

– Det å jobbe sammen med andre og drøfte utfordringer i en gruppe kan gi gode effekter og synergier i en endringsprosess. Det kan være mye motivasjon i det å kjenne seg igjen og kunne identifisere seg med andre, få støtte fra de rundt seg og oppleve at man ikke er alene, sier Anne Cathrine Maack Hansen i KORUS øst.

I tillegg til motivasjonen for den enkelte, kan gruppearbeid gjøre det mulig å hjelpe flere med bruk av færre midler.

– For kommuner og sykehus kan det å gjennomføre MI i grupper være en veldig kostnadseffektiv metode og senke terskelen for å gå i gang med et tilbud. På den måten vil denne kompetansen også kunne bidra til at flere får den hjelpen de har behov for, sier Vibeto.

Viktig samarbeid

Dette er første gang de tre KORUSene gjennomfører et kurs av denne typen sammen, og gruppen har jobbet mye med å sy sammen et program som møter behovene til de som jobber ute i kommunen.

– Vi opplever stor pågang og etterspørsel etter denne typen tilbud, blant annet fra Frisklivssentralene som driver mye veiledning i gruppe. Det har vært spennende og lærerikt å samarbeide tett om et så konkret produkt, og nå gleder jeg meg til å bruke opplegget vi har tilpasset til våre målgrupper, og se hvordan det fungerer i praksis, sier Monica Island i KORUS Oslo.

Les mer og meld deg på kurset her

KORUS Bergen holder et tilsvarende kurs om bruk av MI i gruppeterapi i slutten av november.

Publisert: 22. sep. 2023 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland