Hvordan nå ungdom som bruker doping?

Ny kampanje fra Steroideprosjektet rettet mot ungdom og alle som jobber med ungdom.

Steroidelab nettside innhold
LANSERER NY KAMPANJE: På Steroidelab finner du filmer om doping rettet mot ungdom.

Steroideprosjektet har nettopp lansert en ny kampanje. For å høre mer om denne tok vi en prat med lederen for Steroideprosjektet, Christine Wisløff.

Hvem er den nye kampanjen deres rettet mot?
Den er rettet mot både ungdom og dem som arbeider med ungdom.

Hvorfor er kampanjen rettet mot akkurat disse gruppene?
Vi har sett en økning i antallet spørsmål på ung.no om doping. Om årsaken til dette er fordi flere unge bruker doping eller om spørretjenesten har blitt mer kjent, er vi ikke helt sikre på. Men siden vi ikke hadde noe materiell som var rettet direkte mot ungdom, bestemte vi oss for å lage det.  

Christine Wisloeff
MANGE UNGE SPØR OM DOPING PÅ UNG.NO: Christine Wirsløff, leder av Steroidelab, ønsker å nå ungdom og alle som arbeider med ungdom.

Hva består kampanjen av?
Vi har laget to filmer. En film er rettet mot ungdom, og den andre for dem som jobber med ungdom. Vi lagde manus med utgangspunkt i de mest stilte spørsmålene på ung.no og de vanligste spørsmålene ungdom stiller oss i Steroideprosjektet.

I filmen rettet mot ungdom svarer Per Arthur Andersen, som kanskje er mest kjent som Helsebror, på spørsmålene han får fra fire ungdommer om doping. Noe av dette er også tatt med i filmen som retter seg mot voksne, i tillegg snakker Helsebror til deg som fagperson om hvordan du kan ta opp dopingproblematikken med ungdom du møter i jobben din.

Er det noen yrkesgrupper du tenker særlig på?
Egentlig er filmen for alle som kommer i kontakt med ungdom gjennom jobben sin. Jeg tenker på helsesykepleiere, miljøarbeidere og sosiallærere. Gymlærere også, men det er viktig at det ikke er den typen lærer som mistenker at alle som får en kvise og litt muskler doper seg.

Kommer det noe utenom filmene i denne kampanjen?
Det gjør det. Vi har laget en kort veileder og en plakat. Veilederen er til dem som jobber med unge. Plakaten er til de unge, der en QR-kode leder deg rett inn på filmen som er rettet mot ungdom. Veilederen har også en QR-kode til materialet som er til dem som jobber med de unge. Både plakaten og veilederen har blitt sendt ut til alle ungdomsskoler, alle videregående skoler, alle høyskoler og universiteter, og alle helsestasjoner for ungdom i hele Norge.

Steroidelab sin nettside
FILMER OM DOPING: På nettsiden finner du flere filmer rettet mot unge.

Hvis det er noen folk ute der som har lyst til å få vite mer eller ta i bruk ungdomskampanjen hvordan skal man gå fram da?
Enten gå inn på steroidelab.no, eller ta kontakt med oss. Enten mitt telefonnummer 98088485, eller sende en mail til steroider@ous-hf.no. Der kan de bestille brosjyremateriell, veiledere, plakater, og undervisning også.

Her finner du mer informasjon

Publisert: 10. jan. 2024 Av: Bjørnar Bergengen