37 kommuner på nasjonal nettverkssamling for overdosestrategi

Representanter fra 37 kommuner deltok på årets nasjonale nettverkssamling for overdosestrategien som ble avholdt på Gardemoen 31. mai - 1. juni.

Kommunesamling
Fra venstre; Lise Hellum-Håkestad, Eva Kristiansen og Nina Lily Hansen Richmond

Av Bjørnar Bergengen, spesialkonsulent KORUS Oslo

Arrangementet var i regi av KORUS øst, i samarbeid med de andre KORUS-ene.

Hovedtemaene var LAR, ungdom, rus og overdoseforebyggende arbeid, og pårørende og etterlatte etter narkotikautløste dødsfall.

Blant foredragsholderne var Espen Freng fra Helsedirektoratet, som ga en statusoppdatering for arbeidet med den nye overdosestrategien.

Deltakerne fikk informasjon, kunnskap og erfaring fra forskningsfeltet, kommunale tjenester og brukerorganisasjoner.

Vil du ha mer informasjon om forebygging av overdoser i din kommune?
Ta kontakt med ditt regionale KORUS. Les mer på www.korus.no

Publisert: 27. jun. 2023