Barrierebøtta

Noen temaer kan være vanskelige å snakke om i en personalgruppe. Barrierebøtta er et enkelt verktøy for å få i gang samtalen.

Det å jobbe med tidlig innsats og barn, har bevisstgjort mange deltakere på egne barrierer, og hvor vanskelig enkelte temaer kan være å snakke om i en personalgruppe. Bydel Sagene utviklet derfor «Barrierebøtta». En bøtte de fylte med spørsmål, påstander og ulike temaer til diskusjon og samtale. Flere kommuner har benyttet «Barrierbøtta» på ulike vis til samtaler, og som utgangspunkt for refleksjon og faglig bevisstgjøring.

Ferdige påstander og setninger om rus i bøtta

«Barrierebøtta er en refleksjonsmetodikk med fokus på egne verdier, holdninger og barrierer. I bøtta ligger ulike utsagn, spørsmål og påstander. En person trekker en lapp fra bøtta, leser høyt det som står der og er den som har ordet.

Si det som faller deg inn. Hvilke tanker gjør du deg? Hva er ditt forhold til dette? Hvilke følelser kjenner du på? Hva av dette kan du relatere deg til, og på hvilken måte?

Barrierebøtta kan brukes med alle i personalgruppen, i par, i smågrupper eller i plenum. Det er viktig at den som har bøtta er den som styrer sin egen prosess i refleksjonen. Vedkommende velger selv når og hvordan det åpnes for innspill fra andre.» (Bydel Sagene, 2013)

Legge egne barrierer i bøtta

Barrierebøtta kan også benyttes som et førsteledd i arbeidet med ulike temaer. Som en forberedelse til tematikken du vil drøfte, kan barrierene til de ansatte samles inn i forkant av et temamøte. For eksempel kan man om tematikken bekymringssamtaler med foreldre, benytte «Barrierebøtta» som utgangspunkt til å finne ut hvilke barrierer den enkelte kjenner på.

Den enkelte tenker etter hva som oppleves å være til hinder for å gjennomføre den nødvendige samtalen med foreldre, skriver dette på en lapp, og legger deretter lappen med barrieren(e) i bøtta. Barrierelappene blir utgangspunkt for samtaler i personalgruppa videre. Ved å benytte Barrierebøtta i forkant av temamøter, kan innsamlede lapper være utgangspunkt for fokusområder som forberedes til møtet. Lappene kan også samles inn og benyttes der og da til refleksjon, slik metodikken er skissert under «ferdige påstander og setninger i bøtta».

Eksempler på påstander og setninger Bydel Sagene har prøvd ut. Spørsmålene klippes ut i papir og lamineres, slik at de kan benyttes flere ganger.

 • Ingen muslimer ruser seg
 • Far drikker mer enn mor
 • Ett par glass vin foran barna er greit
 • Det er lett å se om en person er påvirket
 • Rusmiddelmisbruk er fortsatt tabu i det norske samfunnet
 • Vi har ikke noe med å gjøre hva familiene driver med hjemme
 • Med mindre man er drita merker ikke barn at man har drukket
 • Alkohol er mindre farlig enn narkotika
 • Folk med lav inntekt ruser seg mer enn folk med høy inntekt
 • Rus, rusbruk og rusmisbruk er et vanskelig tema fordi vi er så forskjellige
 • Hvis du drikker selv bør du ikke snakke med andre om deres alkoholforbruk
 • «Man skal ikke skjære alle over en kam»
 • «Man skal ikke skue hunden på hårene»
 • «Det er ikke fullt før det renner over»
 • Rusmisbruker = voldsutøver
 • Alle som ruser seg har dårlig hygiene
 • Alkoholkonsumet er høyere på østkanten enn på vestkanten
 • Det er asosialt å avstå fra alkohol på fest
 • En alkoholenhet har samme effekt på alle
 • Det er ikke mengden, men måten man drikker på
 • Alle barn reagerer på foreldres påvirkning
 • «Jeg har alltid kontroll på hvor mye jeg drikker og hvordan det påvirker meg»

Ulike temaer hvor Barrierbøtta har blitt benyttet i forkant av temamøter i kommuner:

 • Å handle på bakgrunn av en bekymring
 • Samtaler med barn
 • Samtaler med foreldre
 • Tverrfaglig samarbeid