Spillavhengighet

Spilleavhengighet (pengespill) og problematisk spilleatferd (dataspill) er en nasjonal funksjon tildelt KoRus-Øst av Helsedirektoratet.

Hva kan spilleavhengighet føre til?

En spilleavhengig ofrer mesteparten av sin tid og energi på å spille, tenke på spill eller hvordan skaffe penger til spillingen

- Ofte blir det ikke tid igjen til for eksempel familien

- Spillingen kan medføre store økonomiske tap, noe den spilleavhengige ofte vil forsøke å skjule for sine omgivelser

- Lån som vokser, stadige løfter som ikke blir innfridd og mengder av løgner gjør at spilleren risikerer å miste sin familie og sitt sosiale nettverk

- Spilleavhengighet kan også gå utover jobb, skole og studier

Mange spillere lider av skyld- og skamfølelse. De pårørende oppfatter ofte spilleren som følelseskald og mentalt fraværende

Når spilleren har tapt mye penger kan det være starten på en ond sirkel. En spilleavhengig vil se at den eneste utveien er å spille mer for å prøve å vinne tilbake det tapte. Da blir spillet en tvang, og gleden har forsvunnet

Det kan bli problematisk å få tak i nok penger, noe som kan føre til at man velger å låne penger fra venner, tar forskudd på lønn, låner til en høy rente, eller skaffer penger gjennom personer som ikke skyr noen midler for å få pengene tilbake

Noen spillere begår kriminelle handlinger for å få finansiert spillingen

Press kan medføre angst, selv­mords­­tanker og i ytterste konsekvens selvmord

Konsekvenser for spilleren

 • Sosial isolering
 • Ødelagte forhold til familie, venner
 • Skilsmisse, separasjon
 • Skyld- og skamfølelse
 • Angst
 • Depresjon
 • Alkoholproblem
 • Forsømmelse av arbeid eller studier
 • Oppsigelse
 • Selvmordstanker og selvmord
 • Løgner
 • Trusler og vold
 • Gjeld
 • Utkastelse fra bostedet
 • Kriminalitet

Konsekvenser for pårørende

 • Sosial isolering
 • Skilsmisse, separasjon
 • Skyld- og skamfølelse
 • Angst
 • Uro og depresjon
 • Alkoholproblem
 • Løgner
 • Psykiske problemer hos barn
 • Forsømmelse av arbeid eller studier
 • Utkastelse fra bolig
 • Sykmelding
 • Gjeld
 • Trusler og vold

Mange pårørende er i en svært vanskelig situasjon, sær­lig de som lever sammen med spilleren. Plutselig blir det oppdaget at den man stolte på har levd et dobbeltliv i flere år. De føler at noe er galt, siden den spille­avhengige ofte blir fraværende både fysisk og psykisk

Noen mistenker utroskap eller stoffproblemer. De har ofte prøvd å spørre, men blir møtt av bortforklaringer og løgner

Avsløringen skjer gjerne i forbindelse med krisesituasjoner i forhold til økonomi eller ved advarsel om eller oppsigelse av jobb

Spilleren er ofte dep­rimert og fortvilet når "ballongen sprekker" og selv­mordstanker kan komme opp som en desperat løsning

De er også mange pårørende som vet at en nær person eller venn har et spilleproblem. Det er lett å føle seg maktesløs når den som spiller ikke vil erkjenne problemet

Mange vegrer seg derfor å ta det opp. Det skaper mye usikkerhet og uro hos den pårørende og ikke vite om den spilleavhengige har gjeld, får trusler fra personer som har lånt ut penger etc.

Til tross for at den pårørende selv sliter psykisk, legger den spilleavhengige ofte all sin kraft i å prøve å skjule problemene for omgivelsene, i stedet for å ta vare på seg selv og sin egen helse

Det er en stor risiko at man som nær pårørende blir medavhengig. Med det menes at man tilpasser sitt liv til spilleren og prøver å beskytte vedkommende

Det er forståelig at man vil hjelpe den man er glad i, men den hjelpen fører ofte til at man støtter den avhengige i å fortsette

Man reduserer spillerens negative konsekvenser av sitt spill, noe som øker risikoen for at spillingen fort­setter. Dessuten kan man ødelegge sitt eget liv og helse ved å ta ansvar for spilleren

Konsekvenser for samfunnet

Store kostnader i form av nedsatt ­produktivitet og økte trygdeutbetalinger

Menneskelige lidelser

Økt behov for forskning/utredning, fore­byggende arbeid, støtte og behandling av spillere og ­pårørende