Fakta om anabole steroider

Hva er anabole steroider og hvordan virker det på kroppen? Her finner du noen svar.

Informasjonen under er hentet fra en serie brosjyrer med fakta om rusmidler utarbeidet av KORUS, RUSinfo og Uteseksjonen i Oslo med støtte fra Helsedirektoratet.

Les mer og last ned brosjyren på RUSinfo.no

Forside brosjyre om anabole steroider

Hva er anabole androgene steroider?

Anabole androgene steroider (AAS) er en samlebetegnelse på en gruppe av hormoner som omfatter blant annet det mannlige kjønnshormonet testosteron og andre syntetiske stoffer som er avledet av testosteron. Disse avledede stoffene har en lignende struktur og effekt som testosteron. Hormonene kalles anabole, androgene steroider fordi de både har en anabol og en androgen effekt. Det er de anabole virkningene man ønsker ved bruk av anabole steroider, mens man ønsker å unngå de androgene virkningene som først og fremst er forbundet med bivirkninger.

Anabole effekter

De anabole effektene omfatter en økning i mengden av muskelprotein og virker stimulerende på beinvev. Dette er årsaken til at anabole androgene steroider virker muskelbyggende, og brukes i sammenhenger der man trener for å få økt muskelmasse.

Androgene effekter

Med androgen effekt mener man effekten disse stoffene har på det som kalles sekundære kjønnskarakteristika. Dette er fysiologiske kjennetegn som skiller menn og kvinner fra hverandre, som for eksempel hårvekst, dybden på stemmen og utviklingen av bryster.

Mange ulike preparater

Man har forsøkt å finne frem til anabole steroider som har så få androgene virkninger som mulig. Dette har vært den viktigste årsaken til at man har modifisert testosteron til ulike former for anabole steroider med ulike virkingsprofiler. Modifikasjonen har også gjort det mulig å innta stoffene på ulike måter. Dette omfatter å ta dem i tablettform, gjennom injeksjoner, krem, plaster og gel. Som et muskelbyggende middel skjer inntaket stort sett enten i form av piller eller gjennom injeksjoner. Per i dag finnes det et hundretalls ulike anabole steroider.

Hvordan virker det?

Testosteron påvirker de fleste av kroppens celler. Stoffenes androgene effekt påvirker ulike kjønnskarakteristika. Den anabole effekten medvirker til økt muskelvekst hvis bruken av anabole steroider kombineres med trening, og gir en raskere restitusjon mellom treningsøktene. Dette skjer fordi steroidene fører til en raskere proteinsyntese i musklene. Derfor kan man trene hardere uten at kroppen blir sliten, samtidig som musklene raskere blir større. Anabole steroider øker også antallet av stamceller i muskelfibrene, noe som også øker potensialet for å bygge opp muskelmassen. Skal anabole steroider virke muskelbyggende må man bruke doser som er høyere enn kroppens egenproduksjon av testosteron.

Når man har begynt å bruke anabole steroider, øker testosteronnivået i kroppen. Dette vil gi de fleste økt energi, mindre behov for søvn og økt sexlyst. Selvtilliten og opplevelsen av trygghet vil sannsynligvis også øke i den første tiden man bruker steroider.

Anabole steroider kan bli brukt i behandlingen av noen sykdomstilstander. Dette omfatter testosteronmangel hos menn (hypogonadisme), ved kronisk vevsnedbrytende sykdommer og ved alvorlige infeksjonssykdommer. De kan også brukes i behandlingen av alvorlige brannskader, ved omfattende kirurgi og stråleterapi og ved noen typer av blodmangel. Når anabole steroider brukes i en medisinsk behandling er dosene langt lavere enn ved ikke-­medisinsk bruk.

Bivirkninger av bruk

Bruk av anabole androgene steroider kan gi fysiske, psykiske og sosiale bivirkninger. Hvis du er gravid, har en diagnose eller går på medisiner kan dette påvirke effekten og skadevirkningene av steroider. Vit derfor hvordan det stoffet du vil bruke kan påvirke deg og din situasjon.

Fysiske bivirkninger

  • De fysiske bivirkningene omfatter kosmetiske bivirkninger som utvikling av store kviser (akne) og strekkmerker på grunn av rask muskelvekst. Aknene øker risikoen for hudinfeksjoner. Andre vanlige kosmetisk e bivirkninger er økt kroppsbehåring og håravfall på hodet (skallethet).
  • Bruk av anabole steroider øker risikoen for flere alvorlige sykdommer. Dette omfatter hjerte­ og karsykdommer, økt risiko for høyt blodtrykk, forstyrrelser i hjerterytmen og økt risiko for hjerteinfarkt. Anabole steroider gir økt risiko for skade på levercellene. I noen tilfeller kan bruken føre til gulsott og leversvikt. Det har også blitt rapportert om utvikling av ondartede leversvulster.
  • Nyrene kan også rammes av bruk. Det har blitt rapportert om noen tilfeller av ondartede nyresvulster hos brukere. Steroidene stimulerer nyrenes produksjon av hormonet erytropoietin (EPO). EPO stimulerer beinmargens produksjon av røde blodceller som kan gi en unormalt høy konsentrasjon av røde blodceller, og økt risiko for blodpropp.
  • Noen bivirkninger rammer kun menn. Noe av testosteronet omdannes til det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Dette kan stimulere brystkjertlene til å vokse, noe som betyr at en mann kan utvikle kvinnelige bryster. Anabole steroider i store doser senker egenproduksjonen av testosteron og spermier. Dette kan føre til at testiklene krymper, og at fertiliteten blir mindre eller helt borte.
  • Hos kvinner kan bruk av anabole steroider føre til en maskulinisering av utseendet. Dette omfatter økt kroppsbehåring og skjeggvekst, skallethet og at stemmen blir dypere og mer maskulin. Steroidene fører også til at klitoris vokser, og at brystene blir mindre. Menstruasjonen blir uregelmessig og kan hos noen opphøre helt. Bruken av anabole steroider fører også til en minsket fertilitet hos kvinner.

Psykiske bivirkninger

Det er vanlig å dele de psykiske bivirkningene inn i tre faser selv om bivirkningene kan variere svært mye fra person til person avhengig av brukerens sårbarhet, hvor lenge han har brukt steroider, hvilket medikament som brukes og dosering.

Fase 1

I denne fasen opplever brukeren gjerne oppstemthet, kraftig økt selvtillit, økt energi, redusert søvnbehov og økt seksuallyst. Brukeren kan kjenne seg sterk og uovervinnelig, og ha en overdreven tro på egne evner. Å bli motsagt av andre kan oppleves som krenkende, og reaksjonen kan være irritasjon og sinne. Denne tilstanden kan resultere i fullt utviklet mani, eller ende i en dyp depresjon.

Fase 2

Den andre fasen kommer senere i kuren når brukerdosene er på det høyeste. Denne fasen er preget av nedsatt impulskontroll, aggressiv atferd, økende mistenksomhet og redusert empati. Brukeren kan også gå inn i en paranoid tilstand. Store og raske humørsvingninger kan også inntreffe i denne fasen.

Fase 3

Den tredje fasen kommer etter endt bruk. Her opplever mange energiløshet, konsentrasjonsvansker, søvnforstyrrelser, redusert selvtillit og sosial tilbaketrekning. Redusert seksuallyst, depresjon og økt selvmordsfare kan også inntreffe i denne fasen.

Sosiale bivirkninger

Problemer knyttet til sinne og redusert empati kan føre til at familie og venner trekker seg vekk fra brukeren. Brukeren kan selv også trekke seg bort fra personer denne tidligere var sammen med. I tillegg kan brukeren selv trekke seg bort fra tidligere omgangskrets for å bruke mer tid med andre som deler interessen for trening og dopingmidler.

Kan man bli avhengig?

Anabole androgene steroider gir ikke en like sterk avhengighet som alkohol eller narkotiske stoffer som heroin. Samtidig kan det for mange være vanskelig å slutte å bruke anabole steroider. Forskningen anslår at rundt 30 % av brukerne utvikler en avhengighet av steroidene. En slik avhengighet kan vise seg på ulike måter. Særlig ved at størrelsen på dosene øker, at pausene mellom hver kur – som er den perioden man bruker steroider – blir mindre eller opphører helt, eller at bruken fortsetter til tross for alvorlige bivirkninger.

Når man slutter å bruke anabole steroider kan dette føre til ubehag som gjør at man velger å fortsette å bruke. Dette henger sammen med hvordan anabole steroider virker, og hvilke bivirkninger de kan gi.

Anabole steroider og lovgivning

Det er ulovlig å bruke anabole steroider. Å produsere og selge dopingmidler har lenge vært ulovlig. Siden 1. juli 2013 har det også vært ulovlig å kjøpe, oppbevare og bruke dopingmidler. Merk at dette regelverket kan endre seg over tid.

Ønsker du behandling?

Skadeomfanget av dopingbruk kan være svært bredt og sammensatt. Dette kan bety at ulike medisinske spesialister bør involveres i behandlingen. Å bruke anabole steroider kan være forbundet med skam, og man kan derfor forsøke å skjule bruken for venner, familie og fastlegen. Noen kan også oppleve at helsepersonell man har vært i kontakt med tidligere enten ikke har tatt bruken og problemene på alvor, eller at de har hatt lite kunnskap om anabole steroider. Noen av problemene man kan oppleve i forbindelse med bruken av anabole steroider kan også være vanskelige å fortelle til andre. For eksempel kan dette gjelde tema som er knyttet til kropp og seksuelle problemer. Det kan derfor være lettere om man kan få hjelp eller støtte til å kontakte hjelpeapparatet.

Opplever du problemer knyttet til dopingbruk?

Dersom man opplever negative effekter knyttet til bruk av anabole steroider, kan Steroideprosjektet være en hjelper inn til behandling. Steroideprosjektet er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt som bistår med å veilede helsepersonell, brukere, pårørende og andre som ønsker mer informasjon om anabole steroider og behandlingstilbudet. Behandlingen kan omfatte ulike former for samtaleterapi. I noen tilfeller kan det også bli nødvendig med medikamentell behandling av psykiske symptomer.

Du kan nå prosjektet på tlf. 469 59 791 eller sende en e-post til steroider@ous-hf.no.