To forskningsartikler om det anabole steroidet trenbolon

Trenbolon er et av mange anabole steroider. To nye forskningsartikler undersøker bruken av dette steroidet som beskrives både som det beste og det verste anabole steroidet.

Anabole androgene steroider er en samlebetegnelse på over 100 ulike substanser som har det til felles at de er kunstig fremstilte versjoner av det mannlige kjønnshormonet testosteron. I forskning på bruk av anabole steroider har det frem til nå i liten grad blitt gjort et skille mellom de ulike stoffene som faller under denne kategorien.  

Det har nå kommet to forskningsartikler som undersøker bruken av det anabole steroidet trenbolone. Begge artiklene uttrykker både et ønske og en anbefaling om at det i forskningen på bruk av anabole steroider bør bli et større fokus på hvilke typer av anabole steroider som blir brukt.  

Under et feltarbeid blant personer som brukte anabole steroider ble forskeren Mair Underwood gjentatte ganger fortalt om skadepotensialet til trenbolon. Hun skriver at trenbolon er det eneste anabole steroidet som brukerne selv har sagt kan ødelegge livet til brukeren. Underwood ønsket å finne ut mer om bruken av trenbolon, og satte i gang et prosjekt for å gjøre nettopp det. Resultatene fra prosjektet presenterer hun i artikkelen Taking the God of all Steroids and Making a Pact With the Devil.  

Brukerne opplevde trenbolon som et sterkt anabolt steroid som ga muskelvekst selv om kvaliteten på egen trening eller kosthold ikke alltid var den beste.  Trenbolon ble beskrevet som et tørt steroid fordi det ikke medførte væskeansamlinger i brukerens kropp. I tillegg reduserte det underhudsfettet, og var dermed med på å gjøre muskulaturen mer definert. Mange brukere opplevde også oppstemthet og økt energi. Trenbolon økte også den seksuelle energien hos brukerne.   

Alle brukerne Underwood var i kontakt med mente trenbolon hadde et større skadepotensiale enn andre anabole steroider. Mellom brukerne var det et vidt spenn i bivirkninger og alvorlighetsgraden av disse. Mange fortalte om økt aggresjon og en opplevelse av større avstand til og mindre samhørighet med andre mennesker. Flere rapporterte om økt sjalusi og paranoia.  Noen brukere beskrev at de fikk en mer brutal og voldelig seksuell atferd når de brukte trenbolon.  

I artikkelen skriver Underwood at nettbaserte fora for kroppsbyggere kan fungere skadereduserende ved at opplevelser med stoffer som trenbolon kan kommuniseres til andre brukere.    

Timothy M. Piatkowski og to samarbeidspartnere har intervjuet personer som bruker anabole steroider. Målet med undersøkelsen har vært å få fram fortellingene som finnes rundt bruk av anabole steorider, og særlig trenbolon. I samsvar med funnene til Underwood fortalte informantene i denne studien om økt aggresjon når de brukte trenbolon. For omgivelsene og personer som sto brukerne nær kunne endringene i personlighet og atferd lett bli slitsomme og utfordrende. Noen av deltagerne fortalte om at de var bekymret for at personlige forhold kunne ryke på grunn av aggresjon og annen ubehagelig og uvanlig atferd når de brukte trenbolon.  

Resultatene fra undersøkelsen er presentert i artikkelen My mind pretty much went to mush’: A qualitative exploration of trenbolone in the performance and image enhancing drug community. Piatkowski har skrevet artikkelen sammen med David L. Neumann og Matthew Dunn, og den er publisert i tidsskriftet Drug and Alcohol Review.    

Underwoods artikkel er et kapittel i boka Doping in Sport and Fitness. Den er ikke gratis tilgjengelig på nettet, men kan bestilles fra et godt bibliotek.  

Referansen til kapitlet er: Underwood, Mair. "Taking ‘the god of all steroids’ and ‘making a pact with the devl’: online bodybuilding communities and the negotiation of trenbolone risk." Doping in Sport and Fitness. Emerald Publishing Limited, 2022. 111-136.  

Publisert: 24. jan. 2024