KORUS Stavanger søker rådgiver/seniorrådgiver

Vi leter etter en engasjert og fleksibel medarbeider som har evne til å jobbe selvstendig, men som også kan være en god lagspiller.

To hender holder en bunke med kort hvor det står skrevet «KORUS Stavanger»
VARIERT ARBEIDSHVERDAG: I KORUS Stavanger tilbyr vi en arbeidshverdag som er variert, selvstendig og fleksibel.

Vi i KORUS Stavanger har nå en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

Du kan se hele stillingsannonsen og søke her!

Hos oss tilbyr vi en variert arbeidshverdag innen et meningsfullt, tverrfaglig og spennende felt med gode kollegaer, og vi er en arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetanseheving.

Du vil blant annet få en selvstendig og fleksibel arbeidshverdag med mulighet for hjemmekontor, gode pensjons- og forsikringsordninger og HjemJobbHjem-ordning.

De konkrete arbeidsoppgavene og nøyaktig innhold i stillingen vil i stor grad bli definert ut fra din kompetanse, men planlegging, koordinering og gjennomføring av ulike kompetansehevingstilbud vil bli en del av arbeidshverdagen din. Vi ønsker imidlertid at vår nye medarbeider har interesse for kjerneområdet Tidlig innsats, og særlig Motiverende samtale (MI) og opplæring for ansatte i skoler («Kjentmann»). Vi tilbyr opplæring innen disse områdene etter behov. Oppgavene vil kunne endre seg i tråd med våre behov og nye oppdrag fra Helsedirektoratet.

Dette vil bli noen av arbeidsoppgavene:

 • Planlegging, koordinering og gjennomføring av ulike kompetansehevingstilbud
 • Undervisning/opplæring
 • Kurs
 • Fasilitere faglige nettverk
 • Implementere strategier, metoder og tiltak i kommuner og spesialisthelsetjeneste 
 • Bidra til tjenesteutvikling og være drøftingspartner for relevante aktører på rusfeltet
 • Stillingen vil innebære noe reiseaktivitet.

Vi leter etter en person som:

 • har høyere utdanning innen helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap, pedagogikk eller psykologi, fortrinnsvis på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for mastergrad.
 • har relevant praksis, gjerne fra oppvekstsektoren eller rus-, psykisk helse- og voldsfeltet
 • trives med formidling og utadrettet virksomhet
 • er god på rådgivning og veiledning
 • kan prosjektledelse og planarbeid

Vi håper at du:

 • har lett for å etablere kontakt og har gode samarbeidsevner
 • er flink til å definere egne arbeidsoppgaver ut fra gitte rammer og har god gjennomføringsevne
 • har evne til å analysere og tenke strategisk
 • kommuniserer godt både muntlig og skriftlig
 • er en god formidler
 • har stor interesse for å sette deg inn i og anvende ny kunnskap
 • bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet

Søk på stillingen her!

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt

Publisert: 31. okt. 2023