Alkoholnettverkssamlingen 2024

Statsforvalteren i Rogaland og KORUS Stavanger arrangerer årlig nettverkssamling for kommuner, politi og skjenkenæring. Nettverket er etablert for å styrke samarbeidet og kompetansen på alkoholloven.

Bilde av et vinglass

Velkommen til Alkoholnettverkssamling tirsdag 23. januar 2024.

Påmelding hos Statsforvalteren i Rogaland her.

Dato: Tirsdag 23. januar 2024, klokken 08.45 - 15.30

Sted: Clarion Hotel Energy Stavanger

Arrangør: Statsforvalteren i Rogaland og KORUS Stavanger

Målgruppe: Kommuner, skjenkebransjen, politi og andre interesserte


FORELØPIG PROGRAM

Klokken 08.45: Registrering og kaffe

Klokken 09.15: Velkommen v/ ass. statsforvalter Lone Merethe Solheim eller statsforvalter Bent Høie

Klokken 09.30: «Men vi følger jo bare alkoholloven!» Alkoholpolitiske handlingsplaner og lokal alkoholpolitikk v/ Skule Wigenstad, sosiolog

Klokken 10.10: Pause

Klokken 10.20: Reklameforbudet i og utenfor sosiale medier v/ seniorrådgiver Solveig Haukenes Aase eller seniorrådgiver Vibeke H. Marthinsen, Helsedirektoratet

Klokken 10.50: Alkohollovens anvendelighet i 2024 – reklameforbudet v/ advokat Christian J. Aubert

Klokken 11.20: Pause

Klokken 11.35: Statsforvalterens time v/ juridisk rådgiver Kathrine Underbakke og juridisk rådgiver Tor Magne Grønnestad, Statsforvalteren i Rogaland

Klokken 12.15: Lunsj

Klokken 13.15: Illegale rusmidler i utelivet: hva vet vi og hva kan gjøres? v/ seniorrådgiver Bjørn Roar Vagle, KORUS Stavanger

Klokken 13.30: Trygt uteliv i vår region? Presenteres, belyses og drøftes fra ulike ståsted v/ ordensvakt, utested, kommune og politi. Edgar Mannes, politistasjonssjef i Haugesund, er en av flere som deler erfaringer. Flere navn kommer.

Klokken 15.00: Oppsummering og avslutning v/ Statsforvalteren og KORUS

Har du spørsmål knyttet til Alkoholnettverkssamlingen?

Publisert: 11. des. 2023