Rapport - Rusbruk i graviditet og småbarnsperiode

Hvorfor blir færre gravide med rusproblemer henvist til behandling? KORUS og Blå Kors klinikk Skien gjennomførte i vår en spørreundersøkelse om temaet blant kommuneansatte, og har nå lansert en rapport med noen svar.

Illustrasjon av en gravid kvinne i sort på lyseblå bakgrunn.

Totalt har 159 personer svart på undersøkelsen, og flertallet av besvarelsene (60 prosent) kommer fra jordmødre.

Her er noen av hovedfunnene:

  • Halvparten av de spurte sier de aldri bruker kartleggingverktøy når de snakker med gravide om rus.
  • Blant de som har vært bekymret for en gravid på grunn av rusbruk det siste året, har kun syv prosent vært bekymret for alkoholbruk alene.
  • Flertallet ønsker mer kompetanseheving, digitale og fysiske kurs og mer tilgjengelig informasjon om ulike behandlingstilbud.
  • Flere av de spurte gir uttrykk for manglende rutiner for oppfølging av gravide i kommunen.
Publisert: 25. sep. 2023